Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.

Svenska kyrkan i Umeå är en del av den världsvida kyrkan. Det ger oss en naturlig utgångspunkt för ett brett internationellt engagemang.

Svenska kyrkan har två internationella uppdrag:

  • Bedriva internationell diakoni och mission
    Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.
  • Bedriva församlingsverksamhet bland svenskar utomlands
    Det sker genom Svenska kyrkan i utlandet.

Vad gör Svenska kyrkan i Umeå?

Svenska kyrkan i Umeå ger 1% av kyrkoavgiften varje år till internationellt arbete. Sedan 2004 har det blivit över 15 miljoner kronor, utöver kollekter och andra gåvor.

Kyrkofullmäktige har beslutat att fördela pengarna som ett årligt anslag till Act Svenska kyrkan och EFS internationella mission. I Sverige har cirka 17 församlingar och pastorat liknande mål på en procent. 

Vad kan jag göra?

Du kan skänka pengar till olika pågående projekt eller till akut hjälp så ser vi till att pengarna kommer där de gör mest nytta.

Du kan också resa ut som volontär. Då kan du till exempel bli ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina, delta i Svenska kyrkan i utlandets arbete eller i ett utbytesprogram för unga vuxna. Läs mer här    

Vill du hjälpa till här hemma kan du skänka till exempel bröd, bullar, stickade sockar och sydda gosedjur. De säljs sedan på marknader och vid andra tillfällen under året. Alla pengar går oavkortat till kyrkans internationella arbete.