Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.

Svenska kyrkan i Umeå är en del av den världsvida kyrkan. Det ger oss en naturlig utgångspunkt för ett brett internationellt engagemang.

Svenska kyrkan har två internationella uppdrag:

  • Bedriva internationell diakoni och mission
    Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.
  • Bedriva församlingsverksamhet bland svenskar utomlands
    Det sker genom Svenska kyrkan i utlandet.

Vad gör Svenska kyrkan i Umeå?

Svenska kyrkan i Umeå ger 1% av kyrkoavgiften varje år till internationellt arbete. Sedan 2004 har det blivit över 15 miljoner kronor, utöver kollekter och andra gåvor.

Kyrkofullmäktige har beslutat att fördela pengarna som ett årligt anslag till Act Svenska kyrkan och EFS internationella mission. I Sverige har cirka 17 församlingar och pastorat liknande mål på en procent. 

Vad kan jag göra?

Du kan skänka pengar till olika pågående projekt eller till akut hjälp så ser vi till att pengarna kommer där de gör mest nytta.

Du kan också resa ut som volontär. Då kan du till exempel bli ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina, delta i Svenska kyrkan i utlandets arbete eller i ett utbytesprogram för unga vuxna. Läs mer här    

Vill du hjälpa till här hemma kan du skänka till exempel bröd, bullar, stickade sockar och sydda gosedjur. De säljs sedan på marknader och vid andra tillfällen under året. Alla pengar går oavkortat till kyrkans internationella arbete. 

Internationella gruppen i Umeå stadsförsamling

En tisdag i månaden kl 18.30-20.30 i Församlingsgården, Ö Esplanaden 9. Gruppen är ett forum för internationella frågor och engagemang.

Internationella gruppen i Tegs församling

Vill du lära dig mer om den världsvida kyrkan och dess arbete? Gå med i internationella gruppen. Vi träffas cirka tre gånger per termin i Tegs kyrka.

Internationella gruppen i Tavelsjö församling

Vill du lära dig mer och arbeta med internationella frågor? Gå med i internationella gruppen i Tavelsjö församling!

Internationell mission

Kort historik, nutid samt information om aktuell insamling.

I förgrunden en orange-vit skylt med blå text krönt av ett kors framför två stenbyggnader. I bakgrunden delvis skogsbeklädd kulle insvept i soldis.

Umeå tumainiförening

Tumaini betyder hopp. I över 40 år har Ålidhems församling haft en vänförsamling i Tanzania, Tumaini parish. Umeå tumainiförening bildades för att fortsätta arbetet och samla in pengar som kan förändra livet för många.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land. Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många.

Bryt en tradition

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag! Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer och ge en gåva