Meny

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö kyrkogård och Västra kyrkogården.

Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare och det vill vi rätta till. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda, där de anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Längre ned på sidan finns också länkar till listor över vilka gravar det gäller. Det är viktigt för dig som vill behålla en gravplats att det finns aktuella uppgifter om vem som är innehavare. Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30

 

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr. För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.