Signaturväxter

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö är på många sätt lika, men de har också olika karaktär och olika växtlighet. För att uppmärksamma detta har vi utsett olika signaturväxter för de olika kyrkogårdarna. Växterna har valts ut för att de har en speciell historia på platsen eller för att de trivs väldigt bra där.

Kryptuja signaturväxt Backens kyrkogård

Signaturväxt Backens kyrkogård: kryptuja

Kryptuja (Microbiota decussata) är en cypressväxt med mjuka barr som härstammar från östra Ryssland. Den har en vacker grön färg på sommaren och blir bronsfärgad över hösten och vintern. Kryptuja är en bra marktäckare som kan bre ut sig flera meter på bredden även om den bara blir omkring en halvmeter hög. Växten tål både skugga, torka och köld och trivs i de flesta jordar. På Backens kyrkogård hittar du kryptuja på flera platser. På kvarter sju planterades den på 90-talet. Den har etablerat sig fint och ger karaktär åt området. År 2019 gjordes en ny stödmur mellan kvarter två och fem, där vi planterade kryptuja tillsammans med växterna stefanandra och aronia. Tanken är att kryptujan på sikt ska välla ner över muren och skapa en böljande grön känsla.

Cembratall Norra kyrkogården signaturväxten

Signaturväxt Norra kyrkogården: cembratall

Cembratall (Pinus cembra) tillhör släktet tallar. Du kan känna igen dem på de flera centimeter långa barren som sitter fem och fem på grenarna. Som fullvuxet träd blir det cirka 20 meter högt. På Norra kyrkogården finns det cembratall på flera platser, både små och stora exemplar. Till exempel står det en allé av cembratall på kvarter 1, och på kvarter 6 finns det cembratallar på vallen mot Sandbackavägen. Träden lockar till sig fågeln sibirisk nötkråka eftersom den gillar att äta kottar och frön från just cembratall.

Rhododendron signaturväxt på Röbäcks kyrkogård

Signaturväxt Röbäcks kyrkogård: rhododendron

Rhododendron är ett släkte i familjen ljungväxter. Det finns flera hundra olika sorter med olika färger på blommorna. Det de har gemensamt är att de behåller sina gröna blad året om. Rhododendron luktar gott och blommar oftast tidigt på säsongen. De gillar halvskugga eller skugga och vill ha sur jord med lågt PH-värde, vilket gör att de trivs bra bland tallarna på Röbäcks kyrkogård. Du hittar de små buskarna till exempel vid servicestationerna.

Ormbunke signaturväxt Tavelsjö kyrkogård

Signaturväxt Tavelsjö kyrkogårdar: ormbunke

Ormbunke (Pteridophyta) är inte en specifik växt utan ett samlingsnamn på över 9 000 olika arter, spridda över hela jorden. I Sverige finns drygt 40 arter. Ormbunkar har funnits i 400 miljoner år och är därmed en av världens äldsta växter. Eftersom det finns så många olika arter finns det ormbunkar i alla möjliga former och storlekar. Många ormbunkar gillar fuktiga och halvskuggiga/skuggiga miljöer, men det finns även arter som trivs utmärkt i sol. I Tavelsjö har vi valt ormbunke som signaturväxt på kyrkogården eftersom det här finns en lång tradition av att plantera ormbunksväxter på gravarna. Ormbunkarna kan vara av olika sorter, men strutbräken är ett exempel. Idag hittar du ormbunkar bland annat på de äldre delarna av nya kyrkogården, främst kring de något större gravarna.

Aurikel signaturväxt på Västra kyrkogården

Signaturväxt Västra kyrkogården: aurikel

Aurikel (Primula auricula) är en liten blomma inom vivesläktet. Det är en perenn som återkommer år efter år, tidigt på våren. Bladen är tjocka och sitter längst ned mot marken. Blommorna sitter i små flockar på stjälkarna. Aurikel finns i flera olika färger och färgkombinationer. Den trivs i stenpartier och rabatter i soliga eller halvskugga lägen. På Västra kyrkogården har aurikel funnits sedan långt tillbaka och är därför en kulturhistoriskt intressant växt. Vi har bevarat och förökat plantorna och planterat ut den på flera av våra kulturhistoriskt värdefulla gravplatser. Titta till exempel på gravplats 153 på kvarter 2.

Kyrkogårdarna är fotograferade i 360 grader.

Besök Umeås kyrkogårdar hemifrån

Här kan du hitta panoramabilder från alla Umeås kyrkogårdar. Varje kyrkogård är fotograferad på flera olika platser, och du kan snurra runt i bilden för att titta dig omkring. Bilderna är tagna i augusti 2020.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55