Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är Svenska kyrkan i Umeås måldokumenten och anger en riktning för vad kyrkan ska fokusera på under åren 2019-2022.