Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Här finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i församlingarna, kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd. De har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Läs mer om respektive församlingråd nedan. 

Tavelsjö församlingsråd

I Tavelsjös församlingsråd sitter fem ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Monika Sandström, för perioden 2022-2025

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2022-2025.

Umeå lands församlingsråd

I Umeå lands församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Lars Sandberg. Kommande datum för sammanträden: 25 april och 30 maj 2024.

Umeå Maria församlingsråd

I Umeå Maria församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Charlotte Lundkvist, för perioden 2022-2025.

Umeå stads församlingsråd

I Umeå stads församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Jan-Erik Burén under perioden 2022-2025.

Ålidhems församlingsråd

I Ålidhems församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Anders Kristoffersson, för perioden 2022-2025.