Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Här finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i församlingarna, kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd. De har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet, under ett gemensamt kyrkoråd.

Läs mer om respektive församlingråd nedan.