Så blir begravningen billigare

Att en begravningsceremoni blir värdig och vacker har inget med pengar att göra. Så här kan du påverka priset. 

Vissa saker ingår för alla som är folkbokförda i Sverige, eftersom vi betalar en årlig begravningsavgift. Den täcker bland annat: ceremonilokal, kremering och gravplats i 25 år. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår även präst, musiker, utbärning av kista, kyrka att hålla begravningen i och lokal för minnesstund. Läs mer om begravningsavgiften här >

De kostnader som anhöriga (dödsboet) står för är bland annat: 

  • kista och eventuell urna samt svepning
  • dödsannons
  • vissa transporter
  • blomsterarrangemang vid begravningen 
  • gravsten/skylt till askgravlund

Längre ner på sidan kan du läsa vad som händer om den avlidne saknade ekonomiska tillgångar. 

Så påverkar du priset för begravningen

Planera begravningen

Planera begravningen själv i den mån du och andra anhöriga orkar och hinner.

Du kan boka begravningen själv via administrativa enheten och anmäla om det ska vara en jordbegravning eller kremation till kyrkogårdsförvaltningen, samt meddela val av gravplats. Här finns mer information om att planera en begravning >

Dödsannons

Istället för annonsplats i lokaltidningen kan du skriva annonsen själv och sprida till släkt och vänner via e-post eller sociala medier.

begravningar.se finns många exempel på vad som brukar finnas med och förslag på dikter. 

Val av kista och urna

Det finns kistor och urnor i alla prisklasser, allt från enkla stilrena till utsirade och påkostade. I askgravlund och minneslund gravsätts endast texilurnor i linne som tillhandahålls utan kostnad från krematoriet. Även om den avlidne ville bli kremerad måste man köpa en kista.

Du får också tillverka en egen kista eller urna om du vill det. Det finns vissa krav på storlek, täthet och materialval så kontakta kyrkogårdsförvaltningen innan du börjar.  

Bårtäcke

Det finns flera vackra bårtäcken att hyra mot en mindre summa här i Umeå. Det täcker kistan under ceremonin istället för blommor. Här finns bilder på Umeås bårtäcken >

Du kan sy ett själv också, eller använda den avlidnes älskade handbroderade överkast. Ett bårtäcke gör att du kan välja en enkel kista. 

Blommor

Vill du ha blommor på kistan går det utmärkt att plocka eller köpa blommor själv och göra ett eget arrangemang.

Vill ni beställa blommor och är många anhöriga kanske det räcker med en krans och inte varsin.

Solosång

Vissa vill att någon ska sjunga eller spela solo på begravningen. Det kanske finns en släkting eller vän som kan göra det? Tänk på att det kan vara svårt att sjunga på en nära anhörigs begravning.

Val av gravplats

Olika sorters gravplatser medför olika kostnader. Den som är folkbokförd i Sverige får en gravplats i 25 år utan kostnad, oavsett vilken sorts grav, men olika gravtyper har olika villkor.

  • Minneslunden är helt anonym och kostar ingenting.
  • I askgravlunden sätts det upp en namnskylt som bekostas av dödsboet.
  • Väljer du en enskild gravplats kan du, om du vill sätta upp en gravsten. Då kostar stenen, gravryren och monteringen. Om det finns en familjegrav kanske det redan finns en gravsten på graven, där den avlidnes namn kan läggas till. Om namnet inte ryms kan man ibland komplettera med en mindre liggande sten framför den stående, beroende på vilka regler som gäller för gravstenar på det området.
  • Om du väljer en enskild gravplats har du också skötselansvar för graven. Om du har möjlighet att sköta om graven själv kostar det ingenting extra, men du kan också beställa hjälp med skötsel och blomplantering.
  • Det går också att sprida askan i naturen, om du har sökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen. Det kostar inget.

Läs mer om olika gravskick här >

Gravsten

Det finns olika storlekar och sorters stenar. Kanske finns det en vacker natursten vid huset där den avlidne bodde som skulle passa. Ett annat alternativ kan vara att köpa en gammal sten som slipas och graveras på nytt.

Olika gravkvarter på kyrkogårdarna har olika regler för hur gravstenen får se ut vilket kan vara bra att komma ihåg när du väljer grav. Det är inte tillåtet med natursten på alla områden. Alla gravar har inte heller gravsten, se ovan. Läs mer om att välja gravsten här >

Minnesstund

Du behöver inte ordna en minnesstund efteråt om du inte vill. Om ni har en kyrklig begravning får ni låna lokal gratis för minnesstund. Annars kanske det finns en kvarterslokal att låna. Du kan baka fikat eller laga maten själv om du inte vill anlita en cateringfirma. 

Begravningsförrättare

Anhöriga kan själva vara begravningsförrättare och musiker vid en borgerlig begravning.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår präst, musiker och kyrka/kapell vid begravningsgudstjänsten. 

Gravsättning utan ceremoni

En gravsättning av en kista eller urna kan även ske utan någon begravningsceremoni före. Man kan ändå vara med som anhörig vid själva gravsättningen, utom om det är i minneslunden.

Akt med urna

Man kan också ha begravningsakt med urna. Det innebär att kremationen görs först och sedan håller man begravningsceremonin med urnan vid ett senare tillfälle. Det kan vara lämpligt om anhöriga vill skjuta på ceremonin, till exempel för att anhöriga som bor utomlands ska kunna delta. Reglerna i begravningslagen säger att en avliden person ska gravsättas (om det är i kista) eller kremeras inom trettio dagar från dödsfallet. Efter kremationen ska askan gravsättas inom ett år. För sorgeprocessen kan det dock vara bra att inte vänta för länge med både akt och gravsättning.

Begravningshjälp – när dödsboet saknar tillgångar

Det går att söka ekonomiskt bidrag om dödsboets tillgångar inte räcker för begravningen. Det är den avlidnes hemkommun som tar emot ansökan. På dess hemsida finns information om vilka kostnader som täcks och kontaktuppgifter. Betala inga räkningar eller beställ begravning innan du kontaktat kommunen. 

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är den del av skatten som går till begravningsverksamheten. 2023 är den 25,8 öre per intjänad hundralapp. Här kan du läsa mer om vad begravningsavgiften går till och vilka tjänster som är kostnadsfria för dödsboet när den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val att göra. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

Förslag på musik till begravning

Musiken ramar in och gör begravningen personlig men det är inte alltid enkelt att välja. Här hittar du ett urval av vanliga psalmer och musikstycken.