Gravar om hösten på Backens kyrkogård
Foto: Lina Eriksson

Välja och sätta upp en ny gravsten

Här finns information om hur du gör om du vill sätta upp en ny gravsten (eller en annan gravanordning) på en grav som du är gravrättsinnehavare till.

Det finns mycket att fundera på när man väljer gravsten. En gravsten ska stå på graven i många år, därför kan det vara bra att låta valet av sten få ta tid.

Kan jag välja vilken sten som helst?

Gravrättsinnehavaren har stor valfrihet, men det finns vissa regler att följa. Reglerna berör till exempel gravstenarnas utformning, färg och montering, och skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och mellan olika områden inom kyrkogårdarna. Vårt mål är att inom ramen för god gravkultur och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, tillåta gravrättsinnehavaren största möjliga frihet i valet av gravsten. 

Här finns reglerna (gravanordningsbestämmelserna) för de olika kyrkogårdarna.

Tillstånd behövs för att sätta upp en sten

För att få sätta upp eller ändra en befintlig gravsten behöver gravrättsinnehavaren göra en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravanordningsbestämmelserna som ligger till grund för vårt beslut. När man ska välja en sten till sin grav är det därför bra att utgå ifrån vilka regler som gäller för den plats där stenen ska stå.  

Här finns ansökningsblanketter för att sätta upp en sten.

Hur går jag tillväga?

Många tar kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp med val av sten, ansökan och beställning. Man kan även kontakta ett stenhuggeri direkt, som också kan hjälpa till med ansökan. Det är viktigt att din ansökan är godkänd av kyrkogårdsförvaltningen innan du beställer stenen.

Om du vill ha råd kring valet av sten för ett särskilt område, har frågor om befintliga stenar, byte eller borttagning av sten m.m. kan du kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Begagnade stenar

På Norra kyrkogården och Backens kyrkogård finns många gamla gravstenar som har överlåtits till kyrkogårdsförvaltningen när gravrätterna återlämnats. Dessa stenar är till salu under förutsättning att de ska återbrukas som gravstenar. Omslipning och ny gravyr beställs och utförs av valfritt stenhuggeri som kunden själv kontaktar.

Priset för begagnade stenar finns med i vår Prislista för stenhantering. Stenarna säljs i befintligt skick, det vill säga att kostnad för omslipning och eventuell annan behandling tillkommer från stenhuggeriet.

Om du är intresserad av en begagnad sten, kontakta respektive kyrkogård.

Prislista för stenhantering

Här finns vår prislista för montering och underhåll av gravstenar

 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande öppettider december:
tisdag 27 december - endast telefon, ej besök

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Skolgatan 75

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta om graven och plantera blommor? Här kan du läsa om vilka tjänster som erbjuds inom Umeå pastorat. Beställ via telefon, mejl eller webben.