Militär själavård på Umeå garnison

Svåra situationer är en del av arbetet inom Försvarsmakten. En garnisonspastor från Svenska kyrkan i Umeå finns därför regelbundet på plats på Umeå garnison.

Att ställas inför ett riskfyllt uppdrag eller att vara med om en omskakande händelse kan väcka många tankar. En garnisonspastor, tillika präst i Svenska kyrkan, finns därför regelbundet på garnisonen för enskilda samtal, krisstöd, korum, konsultationer och på vissa övningar.

Garnisonspastorn finns även tillgänglig innan, under och efter en utlandstjänstgöring. Det gäller både som stöd för den enskilda soldaten och för anhöriga. Det sker bland annat genom att delta vid anhörigträffar under utlandstjänstgöringen och vara ett stöd till veteraner.

Inom Försvarsmakten har alla rätt att utöva sin tro oavsett trostillhörighet. Allt arbete inom den militära själavården utgår därför från den religiösa mångfald som finns i Sverige.

Försvarsmakten

På Försvarsmaktens hemsida kan du läsa mer om den militära själavården.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Intervju med garnisonspräst Gustav Ericsson

”Inte ens Jesus kände frid hela tiden”

Gustav Ericsson är garnisonsprästen som mediterat för fred på torget. Han tycker det är minst lika viktigt att jobba för yttre fred som inre frid.