Foto: Susanne Jonsson

Västra kyrkogården

Västra kyrkogården i Umeå är ursprungligen en lasarettskyrkogård, anlagd i början av 1800-talet. Många äldre gravar gör den till en intressant historisk plats.

Västra kyrkogården ligger i stadsdelen Väst på stan i Umeå. Den anlades i början av 1800-talet som lasarettskyrkogård till det dåvarande lasarettet på andra sidan Storgatan. Den började användas som kyrkogård för Umeå stad på 1830-talet. Det är en lummig, parkliknande kyrkogård med varierande växtlighet och många stora träd. 

På Västra kyrkogården finns cirka 700 gravplatser som berättar en hel del om Umeås historia. Den sydöstra delen av kyrkogården är äldst med bevarade gravar från 1830- och 1840-talet. Det tillkommer inte några nya gravplatser på Västra kyrkogården, utan gravsättningar sker endast i befintliga gravplatser.

Det nuvarande gravkapellet uppfördes 1885 och används fortfarande vid begravningar under sommaren. 

Under våren 2019 delades Västra kyrkogården in i fyra större kvarter för att det skulle bli enklare att hitta på kyrkogården. Det medförde att alla gravar fick ett nytt gravnummer. Alla gravrättsinnehavare fick därför hem ett brev med information och även ett nytt gravbrev.

Läs mer om Västra kyrkogården (pdf)

Gravskick på Västra kyrkogården

 • Kistgravar
 • Urngravar

Läs mer om gravskick och gravrätt ->

Tillgänglighet

 • Parkeringsplats finns
 • Ingen toalett
 • Grusade gångar

Hitta till Västra kyrkogården

Adress
Västra kyrkogården & kapell
Kungsgatan 28
903 21 Umeå
Busshållplats Smedsgatan

E-post Västra kyrkogården
Telefon 090-200 25 65 (maj-sept, övrig tid ring Norra kyrkogården)

Beställ gravskötsel här ->

 

Koordinater
Latitud 63.828277
Longitud 20.247918
Klicka här för att se en karta>

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30


Avvikande öppettider oktober:

28 oktober - öppet 10-12
30 oktober - öppet 10-12


Telefon 
090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr. För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.

Symboler på gravvårdar

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att skriva yrken och titlar på gravvårdarna, likaså vem som rest stenen. Många äldre gravvårdar har kristna symboler och bibelcitat. Idag är det vanligt att välja symboler som förknippas med den avlidne.

Ett urval av symboler är:

 • Kolonn – stöttepelare. Brutna kolonner och trädstammar – avbruten livsgärning
 • Facklor – nedåtvända: det utslocknade livet. Uppåtvända: livet efter döden
 • Duva – tro, hopp, helige ande
 • Kors – symbol för kristendomen, tro, uppståndelse, försoning m m
 • Obelisk – ära, redlighet, ståndaktighet
 • Stjärna – femuddig: morgonstjärnan, Kristus. Sexuddig: skapelsens stjärna
 • Timglas – tidens flykt, livets förgänglighet
 • Triangel – den gudomliga treenigheten
 • Urna, amfora – sorg, tårar som samlas upp. Med flammor: livet efter döden