Foto: Kristina Strand Larsson

Ålidhems församlingsråd

I Ålidhems församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Anders Kristoffersson, för perioden 2022-2025.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Ålidhems församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Anders Kristoffersson (posk), ordförande
Katarina Pettersson (posk)
Astrid Wolff Feychting (s)
Torbjörn Lindquist (s), vice ordförande
Mats Högdahl (un)
Fredrik Rönn (c)
Ingrid Holmström Pavval, församlingsherde

Ersättare:
Inge-Bert Täljedal (posk)
Anna Gustafsson (un)

Kontakta församlingsrådet

E-post: alidhem.forsamling@svenskakyrkan.se
Anders Kristoffersson, ordförande 090-12 13 63, 070-699 16 91
Torbjörn Lindquist, vice ordförande 090-19 43 91, 070-252 48 31

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

Protokoll från församlingsrådets sammanträden 2023

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com