Foto: Kristina Strand Larsson

Ålidhems församlingsråd

I Ålidhems församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Anders Kristoffersson, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Ålidhems församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Anders Kristoffersson (posk), ordförande
Inge-Bert Täljedal (posk)
Fredrik Rönn (c)
Anders Karlsson (kr)
Astrid Wolff Feychting (s)
Torbjörn Lindquist (s)
Ingrid Holmström Pavval, församlingsherde

Ersättare:
Martin Erlanson (posk)
Madeleine Ramstedt (un)
Stina Lindbäck (s)

Kontakta församlingsrådeT

E-post: alidhem.forsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Anders Kristoffersson, ordförande 090-12 13 63, 070-699 16 91

Torbjörn Lindquist, vice ordförande 090-19 43 91, 070-252 48 31

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp