Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka. Här kremeras ca 1150 kistor per år. Här förvaras också urnor i väntan på gravsättning.

Kremering innebär att kistan med den avlidne förbränns till aska. Askan gravsätts sedan i en grav, minneslund eller askgravlund. Askan kan också spridas i naturen om de anhöriga sökt och fått tillstånd från länsstyrelsen. Askan måste gravsättas eller spridas inom ett år efter kremationen, enligt begravningslagen. Läs mer om olika sorters gravar, gravsättning och gravrätt.

I Umeå kremeras cirka 1150 kistor per år. Trenden är att antalet kremationer ökar. Krematoriet i Umeå utför också kremationer för andra församlingar som inte har ett eget krematorium. 

Värdighet och respekt är viktigt vid all kremering och askberedning. Anhöriga är välkomna att besöka krematoriet och vi tar även emot studiebesök, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Besök till urnrummet

I väntan på att urnan med aska ska gravsättas förvaras den i ett låst urnrum på Norra kyrkogården. Du som anhörig är välkommen att besöka urnan. Kontakta krematoriet i förväg så att de kan förbereda besöket. Aska efter en avliden får inte förvaras hemma i väntan på gravsättning. Det regleras av begravningslagen.

Information till transportörer av kistor

De som transporterar kistor till krematoriet ska skicka in följande blankett innan kistan lämnas in:

Krematoriet i Umeå

Besöksadress 
Sandbackavägen 55
903 46 Umeå

Telefon 090-200 25 60. Telefontid vardagar kl. 9-11.

E-post umea.krematoriet@svenskakyrkan.se

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Lagar och riktlinjer

Begravningsverksamheten styrs både av lagar och riktlinjer. Allt vårt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne.