Krematoriet i Umeå

Krematoriet

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka.

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka.

Kremering innebär att kistan med den avlidne förbränns till aska. Askan gravsätts sedan i en grav, minneslund eller askgravlund. Askan kan också spridas i naturen om de anhöriga sökt och fått tillstånd från länsstyrelsen.

Värdighet och respekt är viktigt vid all kremering och askberedning. Anhöriga är välkomna att besöka krematoriet och vi tar även emot studiebesök.

Krematoriet i Umeå utför också kremationer för andra församlingar som inte har ett eget krematorium.

Urnorna förvaras i ett låst rum

I väntan på att urnan med aska ska gravsättas förvaras den i ett urnrum på Norra kyrkogården. Du som anhörig är välkommen att besöka urnrummet, men kontakta arbetsledaren på kyrkogården i förväg eftersom rummen hålls låsta.

Urnan måste gravsättas inom ett år efter kremationen enligt begravningslagen. Vid särskilda skäl går det få längre tid.

Blankett för kremation ska fyllas i av transportör

De som transporterar kistor till krematoriet ska skicka in blanketten Anmälan för kremation på Umeå krematorium (doc) innan kistan lämnas.

För mer information, kontakta

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg

Svenska kyrkan i Umeå

Krematorievaktmästare, Norra kyrkogården

Krematoriet i Umeå

Besöksadress 
Sandbackavägen 55
903 46 Umeå

Telefon 090-200 25 60

E-post umea.krematoriet@svenskakyrkan.se