Foto: Lina Eriksson

Tavelsjö nya kyrkogård

Tavelsjö nya kyrkogård är en av två kyrkogårdar i Tavelsjö.

Tavelsjö nya kyrkogård anlades 1927 och har karaktären av en skogskyrkogård. Föruom kistgravar och urngravar finns en minneslund och ett litet begravningskapell med 25 platser. 

Gravskick på Tavelsjö nya kyrkogård

I en kistgrav kan både kistor och urnor gravsättas. Vanligtvis ryms 1–6 kistor samt 25 urnor i en kistgrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen. 

Anhöriga kan sätta upp en gravsten och plantera blommor på graven.

I en urngrav kan endast urnor gravsättas. Det ryms 16–25 urnor i en urngrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Anhöriga kan sätta upp en gravsten och plantera blommor på graven.

Foto: Lina Eriksson

Inbäddad bland tallar och blåbärsris ligger minneslunden. Här finns bänkar att sitta på och en plats där du kan sätta ljus och snittblommor. Du hittar minneslunden till vänster nedanför gravkapellet. 

En minneslund är ett kollektivt och helt anonymt gravskick. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen. 

Tillgänglighet

 • Parkeringsplats finns
 • Toalett för besökare till kyrkogården finns längst ut på personalbyggnaden mot parkeringen. Öppen vardagar 6-22.
 • Vissa gångar är grusade

Hitta till Tavelsjö nya kyrkogård

Adress
Kyrkogårdsvägen 12
922 62 Tavelsjö

E-post umea.tavelsjokyrkogard@svenskakyrkan.se
Telefon 090-200 25 90 (telefontid vardagar 9-11)

Beställ gravskötsel här ->

Koordinater
Latitud 64.039674
Longitud 20.050009
Klicka här för att se en karta>

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider maj:
8 maj - öppet 10-12
9-10 maj - stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Se dig omkring på Tavelsjö nya kyrkogård

Genom att klicka på bilden nedan kommer du till en sida där du kan navigera mellan olika panoramabilder från Tavelsjö nya kyrkogård. Det går att snurra runt 360 grader och zooma in för att titta närmare. Bilderna är tagna i augusti 2020.

Se dig omkring på kyrkogården i 360 grader. Klicka på bilden för att komma till en karta över kyrkogården. Foto: Queen media

Signaturväxt på kyrkogården

Ormbunke signaturväxt Tavelsjö kyrkogård

Signaturväxt Tavelsjö kyrkogårdar: ormbunke

Ormbunke (Pteridophyta) är inte en specifik växt utan ett samlingsnamn på över 9 000 olika arter, spridda över hela jorden. I Sverige finns drygt 40 arter. Ormbunkar har funnits i 400 miljoner år och är därmed en av världens äldsta växter. Eftersom det finns så många olika arter finns det ormbunkar i alla möjliga former och storlekar. Många ormbunkar gillar fuktiga och halvskuggiga/skuggiga miljöer, men det finns även arter som trivs utmärkt i sol. I Tavelsjö har vi valt ormbunke som signaturväxt på kyrkogården eftersom det här finns en lång tradition av att plantera ormbunksväxter på gravarna. Ormbunkarna kan vara av olika sorter, men strutbräken är ett exempel. Idag hittar du ormbunkar bland annat på de äldre delarna av nya kyrkogården, främst kring de något större gravarna.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta om graven och plantera blommor? Här kan du läsa om vilka tjänster som erbjuds inom Umeå pastorat. Beställ via telefon, mejl eller webben.

Låg byggnad i vitt med brunt tak.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen har öppet helgfria vardagar för att svara på dina frågor. På denna sida finns kontaktuppgifter till alla olika enheter inom Umeås kyrkogårdsförvaltning.

Norra kyrkogården med Heliga korsets kapell och trons kapell

Platser för begravningsceremonier

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en kostnadsfri lokal för begravningsceremoni när de avlidit. Här kan du läsa mer om de lokaler och platser som kyrkogårdsförvaltningen i Umeå erbjuder.

Symboler på gravvårdar

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att skriva yrken och titlar på gravvårdarna, likaså vem som rest stenen. Många äldre gravvårdar har kristna symboler och bibelcitat. Idag är det vanligt att välja symboler som förknippas med den avlidne.

Ett urval av symboler är:

 • Kolonn – stöttepelare. Brutna kolonner och trädstammar – avbruten livsgärning
 • Facklor – nedåtvända: det utslocknade livet. Uppåtvända: livet efter döden
 • Duva – tro, hopp, helige ande
 • Kors – symbol för kristendomen, tro, uppståndelse, försoning m m
 • Obelisk – ära, redlighet, ståndaktighet
 • Stjärna – femuddig: morgonstjärnan, Kristus. Sexuddig: skapelsens stjärna
 • Timglas – tidens flykt, livets förgänglighet
 • Triangel – den gudomliga treenigheten
 • Urna, amfora – sorg, tårar som samlas upp. Med flammor: livet efter döden