Foto: Lina Eriksson

Tavelsjö nya kyrkogård

Tavelsjö nya kyrkogård är en av två kyrkogårdar i Tavelsjö.

Tavelsjö nya kyrkogård anlades 1927 och har karaktären av en skogskyrkogård. Föruom kistgravar och urngravar finns en minneslund och ett litet begravningskapell med 25 platser. Kapellet håller på att renoveras och är inte i bruk i dagsläget. Många begravningsceremonier i Tavelsjö brukar därför vara i kyrkan.

Gravskick på Tavelsjö nya kyrkogård

 • Kistgravar
 • Urngravar
 • Minneslund

Läs mer om gravskick och gravrätt ->

Tillgänglighet

 • Parkeringsplats finns
 • Toalett för besökare till kyrkogården finns längst ut på personalbyggnaden mot parkeringen. Öppen vardagar 6-22.
 • Vissa gångar är grusade

Hitta till Tavelsjö nya kyrkogård

Adress
Kyrkogårdsvägen 12
922 62 Tavelsjö

E-post Tavelsjö kyrkogård
Telefon 090-200 25 90

 

Beställ gravskötsel här ->


Koordinater
Latitud 64.039674
Longitud 20.050009
Klicka här för att se en karta>

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30


Avvikande öppettider oktober:

28 oktober - öppet 10-12
30 oktober - öppet 10-12


Telefon 
090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr. För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.

Symboler på gravvårdar

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att skriva yrken och titlar på gravvårdarna, likaså vem som rest stenen. Många äldre gravvårdar har kristna symboler och bibelcitat. Idag är det vanligt att välja symboler som förknippas med den avlidne.

Ett urval av symboler är:

 • Kolonn – stöttepelare. Brutna kolonner och trädstammar – avbruten livsgärning
 • Facklor – nedåtvända: det utslocknade livet. Uppåtvända: livet efter döden
 • Duva – tro, hopp, helige ande
 • Kors – symbol för kristendomen, tro, uppståndelse, försoning m m
 • Obelisk – ära, redlighet, ståndaktighet
 • Stjärna – femuddig: morgonstjärnan, Kristus. Sexuddig: skapelsens stjärna
 • Timglas – tidens flykt, livets förgänglighet
 • Triangel – den gudomliga treenigheten
 • Urna, amfora – sorg, tårar som samlas upp. Med flammor: livet efter döden