Gudstjänst hemma

Söndagar kl 11 kan du se en andakt från någon av Umeås kyrkor här på webben.

Söndagar kl 11.00 (ibland kl 10) och på vissa kyrkliga helgdagar kan du se en förinspelad andakt här på sidan. De ligger kvar så du kan se dem senare eller igen om du vill. 

Längre ner på sidan finns fler sätt att fira gudstjänst eller lyssna på en andakt. 

 

Se tidigare gudstjänster på Vimeo

Fler sätt för dig som vill fira gudstjänst hemma

Du kan fira en enkel gudstjänst hemma, titta på korta videoandakter utifrån kommande söndags texter under En minut liv, musikandakter från Umeå stads kyrka eller lyssna till Sveriges radios andakter och gudstjänster. 

Tillsammans håller vi vår gudstjänstfirande gemenskap levande och närvarande — men på ett annat sätt och på olika platser.

Du kan se en gudstjänst från någon annan del av landet via den gemensamma kalendern, klicka på Digitala gudstjänster och evenemang i Svenska kyrkan.

Alla bibeltexter i de inspelade gudstjänsterna är hämtade ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet