Foto: Lina Eriksson

Röbäcks kyrkogård

I Röbäck mellan höga tallar ligger Umeås yngsta kyrkogård. Här finns enskilda gravplatser, minneslund, askgravlund och ett kapell.

Röbäcks kyrkogård är Umeås nyaste kyrkogård. Den anlades på 1970-talet och har karaktär av skogskyrkogård med tall- och granskog. I och mellan gravområdena är det omväxlande skogsmark och gräsytor.

I framtiden kommer troligen Röbäcks kyrkogård att bli Umeås största. Nu finns här cirka 900 gravplatser, en minneslund och en askgravlund. Det finns ett katolskt område och ett område för bahai. Det planeras även för ett muslimskt område.

Begravningskapellet heter Röbäcks kapell och har plats för 100 personer.

Under hösten 2018 delades Röbäcks kyrkogård in i kvarter för att det skulle bli enklare att hitta på kyrkogården. Det medförde att alla gravar fick ett nytt gravnummer. Alla gravrättsinnehavare fick därför hem ett brev med information och även ett nytt gravbrev. 

Gravskick på Röbäcks kyrkogård

  • Kistgravar
  • Urngravar
  • Askgravlund
  • Minneslund

Läs mer om gravskick och gravrätt ->

Tillgänglighet

  • Parkeringsplatser finns
  • Toalett för besökare till kyrkogården nås via glasgången på baksidan av kapellet.  Öppen vardagar 7-16.
  • Vissa gångar är grusade

Hitta Till Röbäcks kyrkogård & kapell

Adress
Röbäcks kyrkogård & kapell
Riksvägen 134
904 40 Röbäck

E-post Röbäcks kyrkogård
Telefon

Boka tid för gravsättning eller för att se ut en grav:
090-200 25 80

Beställ gravskötsel här ->

 

Övriga frågor:
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen (se nedan)

Koordinater
Latitud 63.79748
Longitud 20.1996
Klicka här för att se en karta>

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30


Avvikande öppettider oktober:

22 oktober - stängt hela dagen pga utbildning
28 oktober - öppet 10-12
30 oktober - öppet 10-12


Telefon 
090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr. För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.