Foto: Lina Eriksson

Degernäs missionshus

I missionshuset mitt i byn hålls missionsauktioner två gånger per år och fest till jul. Varje vecka träffas barn och föräldrar på Stor och liten.

En bebis kryper mot ett babygym.

Stor och liten i Degernäs missionshus

Fredagar kl 10–12.30. En träffpunkt för barn med föräldrar med lek och fika. Ta chansen att träffa och lära känna andra i Degernäs!

Aktuella och kommande arrangemang runt om i Umeå

Ett grönt löv. Ett kyrkfönster i bakgrunden.

SEE hållbarhetsvecka

Den 18-24 september 2023. SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart. Svenska kyrkan i Umeå är med och anordnar tre föreläsningar under veckan.

Hållbara människor

Hållbara människor är en föreläsningsserie som vill lyfta fram olika perspektiv som främjar människan. Under hösten kommer tre föreläsare till Tegs kyrka i Umeå. Hur gör vi för att bli mer hållbara människor?

Fred med jorden - samtalscirkel

Start måndag 9 oktober kl 18-21 i Martasalen, Umeå stads kyrka. Fem måndagar under hösten får vi utforska hur hållbara relationer mellan människan och resten av skapelsen kan se ut och hur det kan ta sig uttryck i hållbara sätt att leva som gynnar hela Guds skapelse. Anmälan.

Om Degernäs missionshus

Degernäs Kristliga Ungdomsförening bildades 1913 och hade 56 medlemmar. 1964 bytte föreningen namn till EFS missionsförening i Degernäs. Från början hölls mötena i skolan eller hemma hos någon av medlemmarna innan man på Kristi himmelfärdsdagen 1928 kunde inviga det nya missionshuset. Det har sedan dess renoverats 1951 och 1975.

1951 skänktes också Evert Larssons altartavla i gips, Kristi lidandes historia till missionshuset. Namnet Degernäs är bildat av ordet diger som betyder stor och näs, stornäset. Missionshuset ligger i Tegs församling.

Det går utmärkt att gifta sig här i missionshuset. Likaså att döpa sina barn, ha dopfika, kalas och andra alkoholfria sammankomster. Se kontaktperson nedan om du vill boka.

I kyrksalen finns en tramporgel och köket är utrustat med spis och kyl. På ovanvåningen finns lekrum, ett populärt tillhåll för barnen när det är Öppet hus en gång i veckan. 

Missionshuset rymmer 50-60 personer

Hitta till Degernäs missionshus

Degernäs missionshus ligger i Tegs församling

Besöksadress
Degernäs missionshus
Degernäs 209
905 80 Umeå

Kontaktperson Lena Silfverdal 090-780 7888, lena.silfverdal@gmail.com (EFS Degernäs)

Koordinater
Latitud 63.768290
Longitud 20.259120 
Klicka här för att se en karta>

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Tegs kyrka

Den karaktäristiska kyrkan med sin församlingsgård har sedan den stod färdig 1969 varit en samlingsplats för såväl Tegsbor som olika föreningar i Umeå. Olika kulturella uttryck, öppen barn-, familje- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för äldre är uttryck för det.

Tegs kyrka

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i två kyrkor, fem missionshus och i Kyrkans hus i Yttersjö.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.