Verksamhet på häkte och anstalt

Den som sitter frihetsberövad har möjlighet till samtal med en präst. På anstalten i Umeå ordnas även aktiviteter och gudstjänster.

Som frihetsberövad kan man ha många frågor och känslor samtidigt som man tillbringar en stor del av sin tid i ensamhet. Det kan också vara tufft att ha en anhörig, eller som barn ha en förälder, frihetsberövad.

Häktet

En präst och en frikyrkopastor besöker varje vecka häktet för enskilda samtal. Dessa samtal är värdefulla för många då häktestiderna ibland är långa eller restriktioner gör att kontakten med omvärlden, släkt och vänner är begränsad. 

Anstalten

En präst och en frikyrkopastor besöker anstalten varje vecka för samtal, både enskilt och i grupp. De inbjuder även till gudstjänst en gång i månaden. Utöver det ordnar en besöksgrupp regelbundet aktiviteter. LenaMari Öfjäll är ansvarig för kyrkans besöksgrupp.

Kriminalvården har gett Sveriges kristna råd i uppdrag att utveckla och samordna den andliga vården vid anstalter och häkten i landet. Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Till större häkten och anstalter finns även katolska och ortodoxa präster samt imamer knutna. Läs mer om arbetet nedan.

 

Ett litet barn håller två vuxna i handen på promenaden.

Kumulus

Kumulus är en verksamhet för dig som är barn och har en förälder eller annan familjemedlem i fängelse/häkte eller som har elektronisk fotboja. Läs mer om verksamheten här >

Andlig vård i Kriminalvården

Sveriges kristna råd har ett uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Läs mer om det arbetet här >