Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Verksamhet på häkte och anstalt

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om man sitter frihetsberövad. Det finns därför regelbundet möjlighet till samtal med en präst. På anstalten i Umeå ordnas även aktiviteter och gudstjänster.

Som frihetsberövad kan man ha många frågor och känslor samtidigt som man tillbringa en stor del av sin tid i ensamhet. Det kan också vara tufft att ha en anhörig, eller som barn ha en förälder, frihetsberövad.

Häktet

En präst och en frikyrkopastor besöker varje vecka häktet för enskilda samtal. Dessa samtal är värdefulla för många då häktestiderna ibland är långa eller restriktioner gör att kontakten med omvärlden, släkt och vänner är begränsad. 

Anstalten

En präst och en frikyrkopastor besöker anstalten varje vecka för samtal, både enskilt och i grupp. De inbjuder även till gudstjänst en gång i månaden. Utöver det ordnar en besöksgrupp regelbundet aktiviteter. LenaMari Öfjäll är ansvarig för kyrkans besöksgrupp.

Kriminalvården har gett Sveriges kristna råd i uppdrag att utveckla och samordna den andliga vården vid anstalter och häkten i landet. Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Till större häkten och anstalter finns även katolska och ortodoxa präster samt imamer knutna. Läs mer om arbetet nedan.

 

LenaMari Öfjäll

LenaMari Öfjäll

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Ålidhemskyrkan