Foto: Kristina Strand Larsson

Tavelsjö församlingsråd

I Tavelsjös församlingsråd sitter fem ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Monika Sandström, för perioden 2022-2025

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Tavelsjö församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Monika Sandström (c), ordförande
Stefan Ahlgren (posk)
Rolf Appelblad, vice ordförande(c)
Doris Grellmann (c)
Markus Östlund, arbetsledare

Ersättare
Theres Gottnersson (un)
Ann-Sofie Kinnunen (un)

Kontakta församlingsrådet

E-post: tavelsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Monika Sandström, ordförande 070-559 03 17

 

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com