Foto: Lina Eriksson

Om Mariakyrkan

Mariakyrkan invigdes den 5 september 1982. Den är uppförd i gult tegel med fristående klockstapel, tillbyggd 2002.

Kyrksalen är sammanbyggd med församlingssal och verksamhetslokaler.

På 1960-talet köpte Umeå kommun upp mark i området. Det nya bostadsområdet fick namnet Mariehem efter jordbruket Mariehemsgård. Marieområdet har sedan dess byggts ut i omgångar. Mariehemskyrkan byggdes 1972 men blev snart för liten och det började projekteras för en ny kyrka men nu vid Mariebergs centrum. Den fick namnet Mariakyrkan och invigdes 1982 efter ritningar av arkitekten Bertil Håkansson. 

Umeå Maria församling omfattar stadsdelarna Mariehem, Marieberg, Mariedal, Nydalahöjd och Anumark. 

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Mariakyrkan. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Intressanta föremål i kyrkan

Altarväven ”Strålen av ett himmelskt hopp” är skapad av Margit Westin. Hon har även gjort väven ”I himmelen, i himmelen” som hänger i lilla kapellet. Altarväven är vävd i Gammelstadens väveri i Luleå där det fanns en tillräckligt bred vävstol för den fyra meter breda väven. Den har fått sitt namn från psalm 34 ”Vänligt över jorden glänser strålen av himmelskt hopp”. Den visar jorden, fylld med blommor, svävandes i kosmos omgiven av strålglans. Dess ena sida är mörkare och den andra ljusare för att symbolisera människans livsvillkor med gott och ont, ljus och mörker. Det himmelska hoppet är Jesus som symboliseras med ett blått kors över jorden. 

 

Ikonen är målad av den holländske munken och ikonmålaren Robert de Caluwé. I den har Jesus kropp proportioner som en vuxen för att symbolisera att hans uppdrag är honom givet redan som barn. 

Emil Sandberg har snidat de tolv lärjungarna inne i kyrksalen, kyrkporten och klockorna i trä som hänger vid ingången. 

En ny helmekanisk orgel invigdes 2015. Den kan drivas manuellt, helt utan ström och är till största del byggd i trä. Den är tänkt att hålla ett par hundra år.

Korset är skapat av Eva Spångberg 1997. Jesus framställs här som den segrande korsmärkta konungen. På baksidan finns ängelns hälnsing till Maria, Ave Maria; var hälsad Maria

Under kulturhuvudstadsåret 2014 invigdes ett nytt konstverk i Mariakyrkans kyrksal. Det är en diptyk, inspirerad av kyrkorummets färger, gjord av Per Enoksson och sitter på väggen ovanför ingången.

Den nedre reliefen är struktur, tydliga mönster, ordning. Den övre står för det organiska, det existentiella. Som en symbol mellan övergången finns en förhistorisk labyrint som funnits i de flesta kulturer. Mörker och ljus, gott och ont. 

Et tav de första konstverken som möter besökaren är ”LIvets träd” i keraik, inmurat i hörnet av tegelväggen. Trädet tillsammans med tolv tegelstenr med vinrankor på omsluter kyrkorummet. 

Livets träd har en central plats i flera av bibelns berättelser. Bland annat går det att läsa i Moseboken att det växer intill kunskapens träd i paradiset. 

Klockorna satt ursprungligen i träkuben på taket av kyrkan. Deras tyngd och vibrationer orsakade dock sprickor i de murade väggarna. En ny, fristående klockstapel togs därför i bruk 2002. 

Inskriptioner på klockorna
Stora klockan: Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud (1 Joh 4:7)
Lilla klockan: Klappen i händerna, alla folk, höjen jobel till Gud med fröjderop (Psalt. 47:1)

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Mariakyrkans församlingssal. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Tllgänglighet

  • Kyrkan är i huvudsak byggd i ett plan utan nivåskillnader
  • Dörröppnare finns
  • Hörslinga i kyrksalen och församlingssalen
  • Två handikappanpassade toaletter
  • Hiss till musikrummet en våning upp
  • Handikapparkering med eluttag utanför entrén 
  • Busshållplats Marieberg ligger 50m bort

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Pilgrim

En pilgrimsvandring är både en inre och yttre vandring. Det finns flera sätt att pilgrimsvandra.

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.