Foto: Lina Eriksson

Om Mariakyrkan

Mariakyrkan invigdes den 5 september 1982. Den är uppförd i gult tegel med fristående klockstapel, tillbyggd 2002.

Kyrksalen är sammanbyggd med församlingssal och verksamhetslokaler.

På 1960-talet köpte Umeå kommun upp mark i området. Det nya bostadsområdet fick namnet Mariehem efter jordbruket Mariehemsgård. Marieområdet har sedan dess byggts ut i omgångar. Mariehemskyrkan byggdes 1972 men blev snart för liten och det började projekteras för en ny kyrka men nu vid Mariebergs centrum. Den fick namnet Mariakyrkan och invigdes 1982 efter ritingar av arkitekten Bertil Håkansson. 

Umeå Maria församling omfattar stadsdelarna Mariehem, Marieberg, Mariedal, Nydalahöjd och Anumark. 

Intressanta föremål i kyrkan

Altarväven

Altarväven ”Strålen av ett himmelskt hopp” är skapad av Margit Westin. Hon har även gjort väven ”I himmelen, i himmelen” som hänger i lilla kapellet. Altarväven är vävd i Gammelstadens väveri i Luleå där det fanns en tillräckligt bred vävstol för den fyra meter breda väven. Den har fått sitt namn från psalm 34 ”Vänligt över jorden glänser strålen av himmelskt hopp”. Den visar jorden, fylld med blommor, svävandes i kosmos omgiven av strålglans. Dess ena sida är mörkare och den andra ljusare för att symbolisera människans livsvillkor med gott och ont, ljus och mörker. Det himmelska hoppet är Jesus som symboliseras med ett blått kors över jorden. 

Ikonen ”Ömhetens moder”

Ikonen är målad av den holländske munken och ikonmålaren Robert de Caluwé. I den har Jesus kropp proportioner som en vuxen för att symbolisera att hans uppdrag är honom givet redan som barn. 

Träskulpturer

Emil Sandberg har snidat de tolv lärjungarna inne i kyrksalen, kyrkporten och klockorna i trä som hänger vid ingången. 

Orgel

En ny helmekanisk orgel invigdes 2015. Den kan drivas manuellt, helt utan ström och är till största del byggd i trä. Den är tänkt att hålla ett par hundra år.

Processionskors

Korset är skapat av Eva Spångberg 1997. Jesus framställs här som den segrande korsmärkta konungen. På baksidan finns ängelns hälnsing till Maria, Ave Maria; var hälsad Maria

Diptyk

Ett nytt konstverk invigdes i Mariakyrkans kyrksal under kulturhuvudstadsåret 2014. Det är en diptyk gjord av Per Enoksson och sitter på väggen ovanför ingången. 

Kyrkklockorna

Klockorna satt ursprungligen i träkuben på taket av kyrkan. Deras tyngd och vibrationer orsakade dock sprickor i de murade väggarna. En ny, fristående klockstapel togs därför i bruk 2002. 

Inskriptioner på klockorna
Stora klockan: Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud (1 Joh 4:7)
Lilla klockan: Klappen i händerna, alla folk, höjen jobel till Gud med fröjderop (Psalt. 47:1)

 

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Mariakyrkan. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.
Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Mariakyrkans församlingssal. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Tllgänglighet

  • Kyrkan är i huvudsak byggd i ett plan utan nivåskillnader
  • Dörröppnare finns
  • Hörslinga i kyrksalen och församlingssalen
  • Två handikappanpassade toaletter
  • Hiss till musikrummet en våning upp
  • Handikapparkering med eluttag utanför entrén 
  • Busshållplats Marieberg ligger 50m bort