Alma Jonssons stiftelse

Du som är student på heltid och bosatt i Umeå kan söka stipendium från Alma Jonssons stiftelse.

Enligt stadgarna i Alma Jonssons stiftelse delas stipendium ut till
 "mindre bemedlade, studiebegåvade, nyktra och skötsamma studerande ungdomar, bosatta inom Umeå stads-, Ålidhems, Umeå Marias, Tegs, Umeå lands- och Tavelsjö församlingar, att av dem användas för vidareutbildning."

Stipendiemottagaren
- får högst fylla 26 år under det år ansökan avser
- måste studera på heltid
- kan endast beviljas stipendium en gång

Sökanden som är ideellt engagerade har prioriterats när stipendierna har fördelats de senaste åren.

Så här gör du för att söka stipendium

  • Fyll i ansökningsblanketten (pdf)
  • Bifoga aktuellt intyg från pågående utbildning som visar hittills avklarade studiepoäng eller hittills godkända studieresultat.
  • Bifoga personbevis som visar var du är skriven.
    Personbevis beställer du hos Skattemyndigheten

Skicka ansökan till postadress:
Alma Jonssons stiftelse
Umeå pastorat
Box 525
901 10 Umeå

eller till umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Sista ansökningsdag: 30 april
Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Endast de sökanden som beviljas stipendium kommer att meddelas.
Stipendierna överlämnas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i slutet av maj månad.

Frågor?
Kontakta Åsa Hjeltman på telefon 090-200 28 10 eller
asa.hjeltman@svenskakyrkan.se 

Vem var Alma Jonsson?

Alma Paulina Jonsson föddes 18 oktober 1885 och dog 29 juni 1966. Född och uppväxt i Umeå, ville hon stödja ungdomar i Umeå och instiftade därför ett stipendium.

Alma Jonsson tillhörde en gammal Umeåsläkt som var jordbrukare på Öhn sedan 1700-talet. Under kriget 1808-1809 mellan Sverige och Ryssland, då bland andra slagen i Hörnefors och Sävar utkämpades, blev Almas farfarsfar tagen som krigsfånge. Han tvingades under sin tid som fånge att vara medhjälpare till en fältskär, och lärde sig att handskas med både benbrott och amputationer. Efter sin tid som fånge tog han med sig kunskaperna tillbaka till Umeå och de gick sedan i arv från far till son ända tills slutet av 1950-talet. Almas pappa, ”Ben-Pelle” Jonsson, var vida känd för sin förmåga att lägga benbrott rätt.

Genom laga skiftet som genomfördes i slutet av 1800 då jordbruket skulle göras mer rationellt genom att små jordar lades samman till större, sammanhängande marker fick familjen Jonsson sitt hemman utlagt precis vid den dåvarande stadsgränsen vid Öbacka.

Varken Alma eller hennes tre syskon fick några egna barn. Alma var den sista kvarlevande i syskonskaran och hon bestämde att instifta ett stipendium för ungdomar. Alma donerade 366 258 kronor och 60 öre, vilket i dagens penningvärde motsvarar 3 miljoner kronor. De första stipendierna delades ut 1968.

Alma Jonsson är begravd på Backens kyrkogård i sin familjegrav.
På stenen står:
        PER JONSSON
            ÖBACKA
        FAMILJEGRAV

Jordens oro viker
För den frid som varar
Graven allt förliker
Himlen allt förklarar