Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Gravsättning

Att ha en begravningsceremoni är valfritt, men alla måste gravsättas. I Sverige måste en avliden gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsfallet. En urna måste sedan gravsättas inom ett år från kremationen. Gravsättningen kan ske på olika sätt beroende på vad den avlidne och de anhöriga önskar. Huvudvalet är att bestämma om det ska vara jordbegravning eller kremering.

Jordbegravning – gravsättning av kista

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts i en grav. Eventuell begravningsceremoni kan då antingen avslutas med att kistan bärs ut till graven och sänks ned, eller avslutas med avsked inne i lokalen. Om man avslutar inne så gravsätts kistan vid ett senare tillfälle. De anhöriga kan alltid välja om de vill vara med eller inte vid gravsättningen av kistan.

Kremering

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska. Sedan gravsätts askan i en urna eller annan behållare. Det vanligaste är att kremationen sker efter begravningsceremonin, men i vissa fall görs det innan. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen av askan, utom om gravsättningen ska ske i minneslund. Läs mer om de olika gravskicken nedan.

De olika gravskicken på Umeås kyrkogårdar

Enskild gravplats med gravrätt

En egen gravplats där man kan plantera blommor, sätta upp en gravsten och tända ljus kallas för kistgrav eller urngrav beroende på storlek, och är en gravplats med gravrätt. Gravrätten uppkommer när någon gravsätts i graven, och gäller för 25 år (utan kostnad). Efter detta kan den förlängas i 15 år i taget, mot en avgift. Den eller de som utsetts till att ansvara för gravplatsen kallas gravrättsinnehavare.

Kistgrav

I en kistgrav kan både kistor och urnor gravsättas. Vanligtvis ryms 1–6 kistor samt 25 urnor i en kistgrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Urngrav

I en urngrav kan endast urnor gravsättas. Det ryms 16–25 urnor i en urngrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Vad har gravrättsinnehavaren för ansvar?

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i "ordnat och värdigt skick", vilket innebär ansvar för själva gravanordningen (till exempel en gravsten) men också ansvar för att sköta om grusyta och planteringar som finns på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har också ansvar för gräsputs runt sten. Man kan välja att sköta graven själv eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem som får gravsättas i graven och har alltid rätt att själv gravsättas där, så länge det finns plats.

Kollektiv gravplats utan gravrätt

I Umeå finns två typer av kollektiva gravplatser: askgravlund och minneslund. Där gravsätts askor/urnor på en gemensam yta och de anhöriga har inget skötselansvar. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

Askgravlund

Vid gravsättning i askgravlund får de anhöriga vara med om de vill. Dödsboet/de anhöriga beställer en namnskylt som sätts upp efter gravsättningen. Kostnaden för namnskylt, inklusive montering, är 1 800 kr.

Minneslund

Vid gravsättning i minneslund får de anhöriga inte vara med, eftersom det är ett helt anonymt gravskick. Minneslunden är därmed en viloplats utan namnskyltar.

Spridning av aska i naturen

Ett annat anonymt gravskick är spridning. Det innebär att de anhöriga sprider askan från den avlidne i naturen. För att få göra detta krävs tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens sidor: ansök om spridning av aska.

Sök gravsatta

På sidan svenskagravar.se kan du se både på vilken kyrkogård den avlidne ligger begravd på och sedan med hjälp av kartan hitta graven. 

Om du söker på ett namn och får väldigt många träffar kan du välja "Umeå pastorat" för att begränsa träffarna.

 

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14.30, måndag-fredag 

 

Avvikande öppettider i november
Onsdag 20/11 öppet 10-12
Fredag 29/11 öppet 13-14:30

 

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr
Postadress Box 525, 901 10 Umeå