Foto: Alex & Martin

En hållbar kyrka

Svenska kyrkan i Umeå vill ta ansvar för hela Guds skapelse. Som kyrka i en världsvid gemenskap är det vår uppgift att arbeta för en hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi vill påverka samhället i en mer hållbar och rättvis riktning, minska vår klimatpåverkan och söka klimatsmarta lösningar. Det gör vi genom att miljödiplomera vår verksamhet.

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om allt från hur vi reser, bygger, renoverar och sköter kyrkogårdarna till vilket kaffe vi serverar efter gudstjänsten, vilka råvaror vi väljer och hur vi sorterar avfall. Vi arbetar med Kyrka för Fairtrade och är KRAV-certifierade. 

I Svenska kyrkans miljödiplomering ingår även att arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån vår tro och teologi. 

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i av det dagliga arbetet.

Miljö och miljödiplomering

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.

KRAV-certifierad kyrka

Som första kyrka är nu Svenska kyrkan i Umeå KRAV-certifierad. Det betyder att vi strävar efter att så stor del som möjligt av våra råvaror och livsmedel skall vara KRAV-märkta.

Fairtrade – rättvis handel

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.