Frågor om gravskötsel och betalning

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravskötsel på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?

Läs mer på vår sida om Gravskötsel

Måste jag beställa gravskötsel?

Nej, du kan sköta graven själv. Att sköta graven själv innebär att rensa ogräs i planteringsytan, sköta om ev. blommor, fylla på planteringsjord vid behov, trimma gräset runt gravsten och närmast planteringsyta. Om graven inte har någon planteringsyta behöver ändå gräset runt gravstenen trimmas. Om graven har grus behöver ogräs rensas på grusytan och grus fyllas på vid behov.

Vem ansvarar för skötseln på kyrkogården?

Ansvaret för skötseln är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för de allmänna ytorna, och gravrättsinnehavarna ansvarar för de enskilda gravplatserna. Detta beror på att begravningsavgiften (enligt begravningslagen) endast får bekosta skötsel av gemensamma ytor. Det innebär att gravrättsinnehavaren är ansvarig för eventuell gravsten, planteringsyta och gräset närmast dessa.

Ingår riktning av gravsten i skötseln?

Nej. Riktning av gravsten ingår inte. Om gravstenen lutar så pass mycket att den riskerar att falla läggs den ned av säkerhetsskäl, och vi kontaktar gravrättsinnehavaren.

Hur ändrar jag min skötselbeställning?

Du ändrar din skötselbeställning genom att kontakta kyrkogårdsexpeditionen och berätta vad du vill ändra. Du kan inte ändra beställningen genom att betala in ett annat belopp än det som står på fakturan.
E-post: umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se eller telefon: 090-200 25 20.

När planteras de säsongsbetonade växterna? 

Omkring 1 maj börjar vi vårstäda kyrkogårdarna. Om du beställt skötsel önskar vi att du tar bort gravlyktor och andra föremål från graven innan dess, så att vi kan bearbeta jorden och förbereda för plantering. En gravlykta som inte plockats bort av gravrättsinnehavaren står kvar på den enskilda gravplatsen; kyrkogårdspersonalen plockar inte bort lyktan. 

Vårblommor planteras i maj, senast inför mors dag.

Omkring 10 juni börjar vi med utplantering av sommarblommor.

Omkring 1 september börjar vi ta upp sommarblommorna och städa kyrkogården inför hösten.

Efter 1 oktober är höststädningen klar och det går att plantera höstväxter. Ljung och vinterkrans går att beställa till och med veckan före allhelgonaveckan.

När sätts vattnet igång på kyrkogårdarna?

Vattnet slås på när tjälen gått ur marken och bevattningssystemet inte riskerar att frysa sönder på grund av minusgrader nattetid. Datum kan därför variera från år till år. Plantera inga vårblommor innan vattnet slagits igång, för då får de inget vatten.

Vilka betalningssätt finns när jag beställer skötsel?

Du kan välja mellan två betalningssätt: faktura eller avräkningsavtal.

Om du väljer faktura så får du en faktura på dina beställda tjänster varje år tills du säger upp beställningen. Fakturan skickas i början av året. Vi har ingen faktureringsavgift. Det går inte säga upp skötseln genom att låta bli att betala fakturan, vi behöver få veta att du vill avsluta, annars kommer du att få betalningspåminnelser.

Om du väljer avräkningsavtal kan du sätta in ett större belopp som täcker kostnaden för gravskötsel under flera år framåt. Maxbelopp som kan sättas in är 20 000 kr. Varje år avräknas kostnaden från kontot. När beloppet på kontot inte längre täcker kommande års skötselbeställning får du ett meddelande om detta. Ett avräkningsavtal kan antingen tecknas med gravrättsinnehavaren, eller med ett dödsbo. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider juni:
21 juni - stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta om graven och plantera blommor? Här kan du läsa om vilka tjänster som erbjuds inom Umeå pastorat. Beställ via telefon, mejl eller webben.

Beställ gravskötsel via webben

Vi använder oss av beställning via www.svenskagravar.se. Gå in på den sidan, leta upp graven och klicka på "Beställ gravskötsel".

Prislista för gravskötsel i Umeå pastorat

Prislista för gravskötsel på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö. Här står vad tjänsterna innehåller, vad de kostar och sista beställningsdag.