En liten vit sten med texten Älskade morfar.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Begravningsgudstjänst

Ritualer och symbolhandlingar kan vara en hjälp när man ska ta farväl av någon närstående. Många väljer att ha en ceremoni för den avlidne, men det är även möjligt att gravsätta den avlidne utan någon föregående ceremoni.

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek. 

För begravningsgudstjänster går det att boka en kyrka eller ett kapell i Umeå eller Tavelsjö. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kostar det inget att boka en kyrka för begravningsceremonin. Här finns mer information om våra kyrkor och kapell >

Begravningsgudstjänsten

Att samlas till begravningsgudstjänst är ett tillfälle att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack.  Den blir ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som gått bort. En begravningsgudstjänst följer en given form, men kan göras väldigt personlig.

En begravningsgudstjänst innehåller följande delar 

  • Klockringning
  • Musik/sång
  • Psalm
  • Griftetal då prästen talar om livet, döden och det kristna hoppet
  • Bön
  • Överlåtelsen då prästen öser jord på kistan
  • Bibelord
  • Psalm
  • Begravningsbön
  • Herrens bön

Begravningsceremonin kan avslutas på tre sätt

Jordbegravning med processionsbärning

Begravningsakten avslutas ute vid graven där kistan gravsätts. Anhöriga kan själva ordna med personer som bär kistan till graven. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan församlingen hjälpa till med bärarlag, kontakta vår adminsitrativa enhet, se kontaktuppgifter längst ner på sidan så hjälper de dig. 

Om anhöriga ska bära kistan behöver de ta del av denna information till bärare: 

Information inför utbärning och sänkning av kista (pdf)

Jordbegravning när akten avslutas inne i kapell, kyrka eller annan lokal

När akten avslutas inne i ceremonilokalen gravsätts kistan samma dag eller någon dag senare. Om anhöriga vill vara med vid gravsättningen bokas det genom att meddela kyrkogårdens personal detta, senast onsdag samma vecka som begravningen. 

Kremation

Vid kremation avslutas akten inne i ceremonilokalen och kistan kremeras senare. Urnan kan sedan gravsättas i en grav, minneslund eller askgravlund. Det går även ha akt med urna, om kremeringen sker innan begravningsceremonin.

Begravning av personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan

Valet att inte tillhöra Svenska kyrkan ska respekteras och en annan begravningsceremoni än kyrklig begravning bör väljas. Om det finns särskilda skäl för en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning är det församlingsledaren i församlingen där den som avlidit bodde som beviljar den. Anhöriga betalar då en avgift för musiker, präst och eventuell lokal.

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider december/januari:
onsdag 8 december:  öppet 10-11:30
23 december-7 januari: öppet 10-12
Julafton och nyårsafton: stängt
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.