Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå lands församlingsråd

I Umeå lands församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Lars-Gunnar Frisk.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå lands församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Lars-Gunnar Frisk, ordförande
Bo Glas (posk)
Maria Karlsson (c) 
Ewa Miller (BorgA)
Örjan Aronsson (s)
Lars Sandberg (s), vice ordförande
Malou Wirström, församlingsherde

Ersättare:
Carina Forsberg (un)
Harry Gustafsson (posk)
Carina Aminoff (s)

Kontakta församlingsrådet

E-post: umea.landsforsamlingsrad@svenskakyrkan.se
Lars-Gunnar Frisk, ordförande 072-152 18 52  
Lars Sandberg, vice ordförande 070-677 38 30

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp

OMBUD OCH REPRESENTANTER

Samarbetskommitté EFS Grisbacka och ULF: Lars-Gunnar Frisk och Maria Karlsson ordinarie, Bo Glas ersättare.

Öppen gemenskap: Ewa Miller ordinarie, Stig Johansson ersättare.

Spira: Ewa Miller ordinarie, Carina Aminoff ersättare.

Svenska kyrkans internationella arbete (SKIA): personalens ombud är Katarina Pettersson och Agneta Mattsson. Församlingsrådets ombud är Örjan Aronsson och Ewa Miller.

Miljöombud Luleå stift: Maria Karlsson ordinarie, Bo Glas ersättare.

Diakoniombud: Carina Forsberg ordinarie, Harry Gustafsson ersättare.

Umeå kristna råd: Bo Glas ordinarie, Örjan Aronsson ersättare.