Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå lands församlingsråd

I Umeå lands församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Lars Sandberg. Kommande datum för sammanträden: 25 april och 30 maj 2024.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå lands församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Lars Sandberg (S), ordförande
Örjan Aronsson (S)
Therese Bjursell Lodesjö, (POSK) 
Bo Glas (POSK) 
Maria Karlsson (C) 
Ewa Miller (BA), vice ordförande
Malou Wirström, församlingsherde

Ersättare:
Glenn Sjöström (S)
vakant (HoJ)
vakant (KR)

Sekreterare:

Åsa Hjeltman, församlingsadministratör, tel 090-200 28 10

Kontakta församlingsrådet

E-post: umea.landsforsamling@svenskakyrkan.se
 Lars Sandberg, ordförande 070-677 38 30

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

OMBUD OCH REPRESENTANTER

Representanter för mandatperiod 2022-2025. 

SAMKO Samarbetskommitté EFS Grisbacka och ULF: Lars Sandberg, Ewa Miller, Örjan Aronsson

Umeå Stadsmission: Ewa Miller ordinarie, vakant ersättare.

Spira: Ewa Miller ordinarie, Maria Karlsson, ersättare.

Internationella gruppen: personalens ombud är Ingemar Grahn (ACT och SKUT) och Åsa Hjeltman (ACT).  Församlingsrådets ombud är Ewa Miller (SKUT), och Therese Bjursell Lodesjö (ACT), samt Örjan Aronsson (ACT). 

Miljöombud Luleå stift: Maria Karlsson ordinarie, Bo Glas ersättare.

Umeå kristna råd: Bo Glas ordinarie, Örjan Aronsson ersättare.

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com