Visselblåsare

Här kan du anonymt anmäla missförhållanden som du stött på i Svenska kyrkan i Umeå. Det externa företaget Lantero tar emot ansökan och sköter utredningen.

Förhoppningsvis känns det naturligt att prata med en ansvarig direkt om du ser saker som inte borde förekomma. Vill du vara anonym ska du dock kunna vara det. Därför finns en visselblåsarkanal som hanteras av det externa företaget Lantero. 

Alla anmälningar kommer att behandlas

Kanalen är avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Rör anmälan ett sådant fall kommer den hanteras av en utsedd arbetsgrupp eller oberoende advokat.

Rör anmälan något annat kommer den skickas vidare till lämplig person i organisationen. Du som anmälare förblir anonym oavsett om du inte själv fyllt i dina kontaktuppgifter. 

Vem får anmäla? 

Tjänsten får användas av alla, inte bara anställda. Det kan till exempel vara en förtroendevald, volontär, tidigare anställd eller konsult.  

Hur går en anmälan till:

 1. Är du osäker på om ditt ärende är en visselblåsning kan du börja med att läsa Vanliga frågor på Lanteros sida >.
 2. Är du anställd, läs tipsen nedan först. Gå sedan till formuläret genom något av nedanstående sätt: 
  - Klicka på knappen nedan
  - Kopiera länken lantero.report/umeapastorat 
  - Skanna qr-koden
  - Du kan också ringa in ditt ärende på telefonnummer 020-899 433
 3. Fyll i relevant information i formuläret. Ärenden utreds sedan av en särskilt utsedd arbetsgrupp i Svenska kyrkan i Umeå alternativt av en extern och oberoende advokat.
 4. De rapporterar till Svenska kyrkan i Umeås ledningsgrupp med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Du som anmälare väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Oavsett får du regelbunden återkoppling under tiden ärendet utreds.

Läs mer i Riktlinjer för visselblåsning (pdf, 224 kb)

När du klickat på knappen så länkas du vidare till den externa tjänsten. Är du anställd - läs tipsen nedan först!

Gör en anmälan här!

Vill du vara anonym, rekommenderar vi dig att:

 • använda en dator utanför Svenska kyrkans nätverk när du gör din anmälan. Webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 • kopiera och klistra in länken https://lantero.report/umeapastorat i din webbläsare.
 • använda en QR-läsare i din mobil för att skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
 • ta bort användardata från bilagor om du vill bifoga dem till din anmälan. Radera till exempel metadata och information om författare.
 • se över ditt språk så att det inte avslöjar din identitet.

Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (den så kallade visselblåsarlagen) är verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare skyldiga att inrätta en intern kanal för rapportering av missförhållanden. För Svenska kyrkan i Umeås del börjar reglerna att gälla den 17 december 2023. 

Visselblåsare får inte utsättas för repressalier och skyddas av tystnadsplikt och sekretess.

Svenska kyrkans anställda har sedan tidigare ett starkt meddelarskydd på samma sätt som offentligt anställda. Den stora skillnaden med den nya visselblåsarlagen är att arbetsgivaren ska skapa en intern kanal för rapportering av missförhållanden.

Meddelaskyddet

 •  Innebär att den som lämnar uppgifter till medier har rätt att vara anonym. 
 • Arbetsgivaren får inte efterforska uppgiftslämnarens identitet. Att röja en anonym källa kan vara straffbart.
 •  Syftet är att personer ska kunna berätta om missförhållanden och känna sig säkra.