Meny

På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

1 AUGUSTI - Nu sätter vi inte längre ut några nybeställningar av sommarblommor eller perenner. Det går dock bra att göra nybeställningar av sommarblommor eller perenner som ska planteras 2021. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för att beställa.

Sommarblommor och perenner

1 AUGUSTI - Nu sätter vi inte längre ut några nybeställningar av sommarblommor eller perenner. Det går dock bra att göra nybeställningar av sommarblommor eller perenner som ska planteras 2021. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för att beställa.

Nu finns möjlighet att hålla begravningsceremonier utomhus
på två kyrkogårdar i Umeå. Anhöriga har efterfrågat detta för att lättare kunna hålla avstånd i coronatider. Sedan slutet av juni finns därför platser för utomhusbegravning bakom minneslunden på Norra kyrkogården och vid klockstapeln på Backens kyrkogård. Ett enklare tak i segelduk ger solskydd till kistan eller urnan, officiant och musiker. För begravningsgästerna finns ett fåtal bänkar och ett stort område för den som kan stå. Utomhusbegravning bokas som vanligt genom en begravningsbyrå eller Svenska kyrkan, tel. 090-200 26 00.

Nu kan begravningar hållas utomhus

Nu finns möjlighet att hålla begravningsceremonier utomhus på två kyrkogårdar i Umeå. Anhöriga har efterfrågat detta för att lättare kunna hålla avstånd i coronatider. Sedan slutet av juni finns därför platser för utomhusbegravning bakom minneslunden på Norra kyrkogården och vid klockstapeln på Backens kyrkogård. Ett enklare tak i segelduk ger solskydd till kistan eller urnan, officiant och musiker. För begravningsgästerna finns ett fåtal bänkar och ett stort område för den som kan stå. Utomhusbegravning bokas som vanligt genom en begravningsbyrå eller Svenska kyrkan, tel. 090-200 26 00.

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Under 2020 kommer samtliga gravstenar på Röbäcks kyrkogård samt Tavelsjö kyrkogård att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

Stenkontroll 2020

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Under 2020 kommer samtliga gravstenar på Röbäcks kyrkogård samt Tavelsjö kyrkogård att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

15 JUNI - Plantorna har kommit så nu planterar vi beställda sommarblommor ute på kyrkogårdarna!

Plantering av sommarblommor

15 JUNI - Plantorna har kommit så nu planterar vi beställda sommarblommor ute på kyrkogårdarna!

APRIL - Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda.  Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen!
Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Gravar utan innehavare

APRIL - Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Skogskyrkogården i Röbäck domineras av tallar.

Vi bygger om i Röbäcks minneslund

Under hösten 2019 har vi börjat bygga om i Röbäcks minneslund. Arbetet kommer att fortsätta under våren 2020. Målet är att skapa en rofylld plats för stillhet och eftertanke, som bättre smälter in i skogsmiljön. Det röda väderskyddet och den gamla smyckningsplatsen har tagits bort, och en ny smyckningsplats samt bänkar kommer att sättas upp under 2020. Ombyggnationen kommer inte att ske på mark där urnsättning skett. Har du frågor är du välkommen att vända dig till kyrkogårdsexpeditionen, telefon 090-200 25 20 (vardagar 10-12 och 13-14.30).

APRIL - Flera äldre, sjuka träd som kan innebära en säkerhetsrisk kommer under året att fällas på Norra kyrkogården. Detta ingår i en trädvårdsplan med tillstånd från Länsstyrelsen. Arbetet påbörjas i april 2019. Vi kommer att börja med återplantering av träd under sommaren 2019. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsföreståndare AnnaKarin Danielsson, telefon 090-200 25 50.

Trädfällning på Norra kyrkogården

APRIL - Flera äldre, sjuka träd som kan innebära en säkerhetsrisk kommer under året att fällas på Norra kyrkogården. Detta ingår i en trädvårdsplan med tillstånd från Länsstyrelsen. Arbetet påbörjas i april 2019. Vi kommer att börja med återplantering av träd under sommaren 2019. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdsföreståndare AnnaKarin Danielsson, telefon 090-200 25 50.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30


För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr