Trädgren med röda höstlöv.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

Utbyggnad Norra kyrkogården

Kyrkogårdsexpeditionen flyttar

I slutet av året kommer kyrkogårdsexpeditionen att flytta från Skolgatan 75 till Norra kyrkogården på Sandbacka. Expeditionen kommer att finnas i den vita personalbyggnaden längst in på kyrkogården. Den nya besöksadressen kommer att bli Sandbackavägen 55. Postadressen ändras inte. Bild: Albin Holmgren, som även är arkitekt för projektet.

En gravsten med en grön skylt framför där det står att gravrättsinnehavare sökes till denna grav.

Vi söker gravrättsinnehavare

Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Det händer även att innehavare flyttat utomlands och glömt uppdatera oss om sin nya postadress. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Vatten strilar från en vattenkanna ned över gröna växter.

Vatten på kyrkogårdarna

5 OKTOBER - Vattnet är avstängt på alla kyrkogårdar för säsongen. Till våren slås vattnet igång igen när det inte finns risk för att det fryser nattetid.

Rosa ljung.

Sista beställningsdag för höstdekorationer

Den 27 oktober är sista dagen för att beställa höstdekorationer som ljung och vinterkrans. Klicka på bilden för att läsa mer om hur du beställer.

Kyrkogårdens mark är täckt av gula lönnlöv.

Höststädning i september

Under september arbetar vi med att ta upp sommarblommor och städa kyrkogården inför hösten. Vi ber dig som har beställt skötsel eller sommarblomspaket av oss att vänta med höstsmyckning av graven till dess att vi är klara med höstarbetet. Efter 1 oktober räknar vi med att ha slutfört arbetet och du kan börja plantera höstväxter. Om du har beställt perennpaket kan du inte plantera några höstväxter på graven, det går däremot bra att sätta dit en krans eller gravlykta.

Brev skickas som inte är från oss 

Just nu är det många som hör av sig och har fått ett brev från ett företag som säljer gravskötsel. I många fall är brevet fakturaliknande, och i vissa fall finns även en QR-kod och en uppmaning om att gå in och registrera gravrättsinnehavare, för att det saknas. Detta brev är inte från Svenska kyrkan i Umeå. All kommunikation från oss har Svenska kyrkan i Umeå / kyrkogårdsexpeditionen som avsändare, och gravrättsinnehavare anmäler man på en pappersblankett till oss, eftersom vi lyder under arkivlagen och ska arkivera blanketterna. Alla Umeås gravar som saknar innehavare finns uppräknade på denna sida, där du kan titta om den grav du ansvarar för är berörd: svenskakyrkan.se/umea/gravlistor

Stenkontroll 2023

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Under 2023 kommer vi att kontrollera samtliga gravstenar på Västra kyrkogården samt återstående gravstenar på Norra kyrkogårdens kvarter 1, 3, 5 och 6 som inte hanns med 2022. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

Norra kyrkogården bygger ett bullerplank mot gamla E4.

Bullerplank på Norra kyrkogården

Vi håller på att bygga ett bullerplank på Norra kyrkogården, mellan kvarter 4 och gamla E4. Målet är att det ska bli tystare på kyrkogården. Bygget görs i tre omgångar. 2020 byggdes den fösta delen. När planket är monterat kommer gräsmattan att återställas.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefon- och öppettider
tisdag 14 november - öppet 10-12
onsdag 22 november - öppet 13-14:30
onsdag 13 december - öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Skolgatan 75