På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

Vatten strilar från en vattenkanna ned över gröna växter.

Vatten på kyrkogårdarna

28 MAJ: Nu är vattnet igång för säsongen på alla kyrkogårdar.

En gravsten med en grön skylt framför där det står att gravrättsinnehavare sökes till denna grav.

Gravar utan innehavare

MAJ - Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Vårstädning på kyrkogårdarna

I början av maj börjar vi vårstäda kyrkogårdarna. Om du har beställt skötsel ber vi dig därför att ta bort gravlyktor och andra föremål från graven innan dess, för att vi ska kunna bearbeta jorden och förbereda för plantering. Kvarlämnade gravlyktor plockas inte bort av personalen utan får stå kvar på gravplatsen. I slutet av maj, innan mors dag, sätter vi penséer och rosor på de gravar där det är beställt.

Norra kyrkogården bygger ett bullerplank mot gamla E4.

Bullerplank på Norra kyrkogården

Vi håller på att bygga ett bullerplank på Norra kyrkogården, mellan kvarter 4 och gamla E4. Målet är att det ska bli tystare på kyrkogården. Bygget görs i tre omgångar. 2020 byggdes den fösta delen. När planket är monterat kommer gräsmattan att återställas.

Sommarjobb på kyrkogård

Ansökningstiden till säsongen 2021 har gått ut och vi har kontaktat de som blir erbjudna arbete.

Fakturor för skötsel och plantering 2021

FEBRUARI - Vi skickar ut fakturor till alla som beställt gravskötsel, planteringar eller andra tjänster. Hela årets beställningar kommer på samma faktura. Om du har frågor, vill ändra eller avbeställa - kontakta kyrkogårdsexpeditionen. Klicka här för att komma till expeditionens kontaktuppgifter.

Säkerhetsåtgärder vid kvarter 4, Backens kyrkogård

Utanför Backens kyrkogård, väster om kvarter 4, finns en bäckravin. Efter den senaste tidens oväder och kraftiga regn har sidorna på ravinen blivit instabila. Geotekniker har besiktat ravinen och rekommenderar att kyrkogården vidtar säkerhetsåtgärder, i väntan på att ravinens sidor säkras. Säkringen är en större åtgärd som kräver mer utredning för att den ska kunna göras på bästa sätt för att slänterna ska hålla över lång tid framöver. Säkerhetsåtgärderna är främst att tunga fordon inte får köra på gången närmast ravinen. Det innebär att vi inte kan snöröja där eller gravsätta kistor i gravarna närmast ravinen. Vi har satt upp avspärrningar på den berörda grusgången. Säkerhetsåtgärderna gäller tills vidare. Utredningen av ravinen pågår, och vi vill att säkringen ska göras så snart som möjligt. Vi vet tyvärr inte ännu när det kommer att bli klart. Det finns ingen risk för ras när man promenerar på kyrkogården eller besöker gravarna till fots. Har du frågor om arbetet kring ravinen, kontakta vår landskapsingenjör Anneli Jakobsson. E-post: anneli.jakobsson@svenskakyrkan.se, eller tel. 090-200 25 08.

Ny smyckningsplats i Röbäcks minneslund

Röbäcks minneslund klar

Nu är arbetet med att bygga om i Röbäcks minneslund klart. Ljus och blommor kan ställas på den nya smyckningsplatsen som består av en veckad plåt av cortenstål. Cortenstålet får med tiden en rostbrun patina som gör att smyckningsplatsen smälter in fint i skogsmiljön. En rund sten fungerar som sittplats, men är även kompletterad med vanliga bänkar under sommarhalvåret fram till och med allhelgona.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.