Trädgren med röda höstlöv.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

En gravsten med en grön skylt framför där det står att gravrättsinnehavare sökes till denna grav.

Vi söker gravrättsinnehavare

Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Det händer även att innehavare flyttat utomlands och glömt uppdatera oss om sin nya postadress. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Vatten strilar från en vattenkanna ned över gröna växter.

Vatten på kyrkogårdarna

21 OKTOBER - Nu är vattnet avstängt på kyrkogårdarna. Till våren slås vattnet igång igen när det inte riskerar att frysa nattetid.

Kyrkogårdens mark är täckt av gula lönnlöv.

Höststädning i september

Under september arbetar vi med att ta upp sommarblommor och städa kyrkogården inför hösten. Vi ber dig som har beställt skötsel eller sommarblomspaket av oss att vänta med höstsmyckning av graven till dess att vi är klara med höstarbetet. Efter 1 oktober räknar vi med att ha slutfört arbetet och du kan börja plantera höstväxter. Om du har beställt perennpaket kan du inte plantera några höstväxter på graven, det går däremot bra att sätta dit en krans eller gravlykta.

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut för att rymma fler gravsättningar. Utbyggnaden kommer att bli till vänster om den befintliga delen, sett från parkering och personalbyggnad. I samband med utbyggnaden gör vi om lite i den befintliga delen för att öka tillgängligheten. Under tiden som arbetet med askgravlunden pågår kommer den att vara stängd för besökare. Inget kommer att hända med de redan gravsatta urnorna under byggperioden, de kommer inte att påverkas. Under den tid som askgravlunden är stängd kan du tända ljus och sätta blommor vid vår tillfälliga smyckningsplats som är iordningställd till höger om lunden sett från parkeringen. Vi beklagar att ett antal oförutsedda händelser har lett till att projektet har fördröjts. Till exempel så upptäcktes det att dammen hade ett läckage, befintlig mur var instabil samt ny mur levererades felböjd. Allt detta måste åtgärdas innan arbetet kan färdigställas. Målet är att askgravlunden ska vara klar i slutet av november 2022. Vi kommer att kontakta alla som väntar på gravsättning med närvaro när det går att boka tid för gravsättning.

Stenkontroll 2022

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Under 2022 kommer gravstenarna på kvarter 1, 3, 5 och 6 på Norra kyrkogården och gravstenarna på kvarter 1, 2, 3, 5 och 7 på Backens kyrkogård att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

Norra kyrkogården bygger ett bullerplank mot gamla E4.

Bullerplank på Norra kyrkogården

Vi håller på att bygga ett bullerplank på Norra kyrkogården, mellan kvarter 4 och gamla E4. Målet är att det ska bli tystare på kyrkogården. Bygget görs i tre omgångar. 2020 byggdes den fösta delen. När planket är monterat kommer gräsmattan att återställas.

Säkerhetsåtgärder vid kvarter 4, Backens kyrkogård

Utanför Backens kyrkogård, väster om kvarter 4, finns en bäckravin. Efter den senaste tidens oväder och kraftiga regn har sidorna på ravinen blivit instabila. Geotekniker har besiktat ravinen och rekommenderar att kyrkogården vidtar säkerhetsåtgärder, i väntan på att ravinens sidor säkras. Säkringen är en större åtgärd som kräver mer utredning för att den ska kunna göras på bästa sätt för att slänterna ska hålla över lång tid framöver. Säkerhetsåtgärderna är främst att tunga fordon inte får köra på gången närmast ravinen. Det innebär att vi inte kan snöröja där eller gravsätta kistor i gravarna närmast ravinen. Vi har satt upp avspärrningar på den berörda grusgången. Säkerhetsåtgärderna gäller tills vidare. Utredningen av ravinen pågår, och vi vill att säkringen ska göras så snart som möjligt. Vi vet tyvärr inte ännu när det kommer att bli klart. Det finns ingen risk för ras när man promenerar på kyrkogården eller besöker gravarna till fots. Har du frågor om arbetet kring ravinen, kontakta vår landskapsingenjör Anneli Jakobsson. E-post: anneli.jakobsson@svenskakyrkan.se, eller tel. 090-200 25 08.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande öppettider november:
onsdag 30 november - öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Skolgatan 75