Foto: Linda Mickelsson / IKON

På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

Vatten strilar från en vattenkanna ned över gröna växter.

Vatten på kyrkogårdarna

29 MAJ - Samtliga kyrkogårdar, Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö kyrkogård och Västra kyrkogården, har nu slagit igång vattnet för säsongen.

Vårstädning på kyrkogårdarna

I början av maj vårstädar vi kyrkogårdarna, så snart marken har tinat fram. Om du har beställt skötsel till en gravplats önskar vi att du tar bort gravlyktor och andra föremål från graven när det är möjligt, för att vi ska kunna bearbeta jorden och förbereda för plantering. Kvarlämnade gravlyktor plockas inte bort av personalen utan får stå kvar på gravplatsen. Om du har beställt skötsel behöver du inte ta bort granris, ljung eller på annat sätt städa graven, det ingår i skötseln. Det är endast lyktor och lösa föremål som behöver plockas bort. I slutet av maj, innan mors dag, sätter vi penséer på de gravar där det är beställt. Sommarblommorna sätts ut från cirka 10 juni, på de gravar där det är beställt.

En gravsten med en grön skylt framför där det står att gravrättsinnehavare sökes till denna grav.

Vi söker gravrättsinnehavare

Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Det händer även att innehavare flyttat utomlands och glömt uppdatera oss om sin nya postadress. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Aktuella stenkontroller

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Hösten 2023 kontrollerades samtliga gravstenar på Västra kyrkogården. Under 2024 kommer samtliga gravstenar på Tavelsjös kyrkogårdar att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

Fakturor för skötsel och plantering 2024

FEBRUARI - Vi skickar ut fakturor till alla som beställt gravskötsel, planteringar eller andra tjänster. Hela årets beställningar kommer på samma faktura. Om du har frågor, vill ändra eller avbeställa - kontakta kyrkogårdsexpeditionen. Betala inte in ett annat belopp än vad som står på fakturan. Klicka här för att komma till expeditionens kontaktuppgifter.

Utbyggnad Norra kyrkogården

Kyrkogårdsexpeditionen har flyttat

I slutet av 2023 flyttade kyrkogårdsexpeditionen från Skolgatan 75 till Norra kyrkogården på Sandbacka. Expeditionen finns nu i den vita personalbyggnaden längst in på kyrkogården. Den nya besöksadressen är Sandbackavägen 55. Postadressen är Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå. I samma lokaler sitter även kyrkogårdschef, kyrkogårdstekniker, landskapsingenjör och GIS-ansvarig. Bild: Albin Holmgren, arkitekt för byggnaden.

Brev skickas som inte är från oss 

Just nu är det många som hör av sig och har fått ett brev från ett företag som säljer gravskötsel. I många fall är brevet fakturaliknande, och i vissa fall finns även en QR-kod och en uppmaning om att gå in och registrera gravrättsinnehavare, för att det saknas. Detta brev är inte från Svenska kyrkan i Umeå. All kommunikation från oss har Svenska kyrkan i Umeå / kyrkogårdsexpeditionen som avsändare, och gravrättsinnehavare anmäler man på en pappersblankett till oss, eftersom vi lyder under arkivlagen och ska arkivera blanketterna. Alla Umeås gravar som saknar innehavare finns uppräknade på denna sida, där du kan titta om den grav du ansvarar för är berörd: svenskakyrkan.se/umea/gravlistor

Säkerhetsåtgärder vid kvarter 4, Backens kyrkogård

Utanför Backens kyrkogård, väster om kvarter 4, finns en bäckravin. Efter den senaste tidens oväder och kraftiga regn har sidorna på ravinen blivit instabila. Geotekniker har besiktat ravinen och rekommenderar att kyrkogården vidtar säkerhetsåtgärder, i väntan på att ravinens sidor säkras. Säkringen är en större åtgärd som kräver mer utredning för att den ska kunna göras på bästa sätt för att slänterna ska hålla över lång tid framöver. Säkerhetsåtgärderna är främst att tunga fordon inte får köra på gången närmast ravinen. Det innebär att vi inte kan snöröja där eller gravsätta kistor i gravarna närmast ravinen. Vi har satt upp avspärrningar på den berörda grusgången. Säkerhetsåtgärderna gäller tills vidare. Utredningen av ravinen pågår, och vi vill att säkringen ska göras så snart som möjligt. Vi vet tyvärr inte ännu när det kommer att bli klart. Det finns ingen risk för ras när man promenerar på kyrkogården eller besöker gravarna till fots. Har du frågor om arbetet kring ravinen, kontakta vår landskapsingenjör Anneli Jakobsson. E-post: anneli.jakobsson@svenskakyrkan.se, eller tel. 090-200 25 08.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider juni:
21 juni - stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55