Närbild på snötäckt ljung.
Foto: Alex & Martin /Ikon

På gång just nu

Läs mer om vad som är aktuellt på våra kyrkogårdar.

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund ska byggas ut för att rymma fler gravsättningar. Utbyggnaden kommer att bli till vänster om den befintliga delen, sett från parkering och personalbyggnad. Innan utbyggnaden startar kommer vi att göra om lite i den befintliga delen för att öka tillgängligheten. Under tiden som arbetet med den befintliga delen pågår kommer askgravlunden därför att vara stängd för besökare. Inget kommer att hända med de redan gravsatta urnorna under byggperioden, de kommer att ligga kvar. Under den tid som askgravlunden är stängd är du välkommen att tända ljus i minneslunden istället. Målet är att den befintliga delen ska vara klar 1 juli 2022 och att den nya delen ska öppna 1 september 2022.

En gravsten med en grön skylt framför där det står att gravrättsinnehavare sökes till denna grav.

Gravar utan innehavare

Flera gravar på våra kyrkogårdar saknar innehavare. Det händer även att innehavare flyttat utomlands och glömt uppdatera oss om sin nya postadress. Vi har satt ut skyltar på de gravar som är berörda. Om det finns en skylt på en grav du brukar besöka - kontakta kyrkogårdsexpeditionen! Om vi inte får kontakt med någon intressent kan de skyltade gravplatserna komma att betraktas som återlämnade till huvudmannen.

Vatten strilar från en vattenkanna ned över gröna växter.

Vatten på kyrkogårdarna

11 OKTOBER - Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö kyrkogård samt Västra kyrkogården har stängt av vattnet för säsongen. Det slås på igen till våren när det inte finns risk för frysning nattetid. Vi uppdaterar här på webben när det slagits igång.

Stenkontroll 2021

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Under 2021 kommer gravstenarna på kvarter 2 och 4 på Norra kyrkogården och gravstenarna på kvarter 4 och 6 på Backens kyrkogård att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta. Det är berörd gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras.

Norra kyrkogården bygger ett bullerplank mot gamla E4.

Bullerplank på Norra kyrkogården

Vi håller på att bygga ett bullerplank på Norra kyrkogården, mellan kvarter 4 och gamla E4. Målet är att det ska bli tystare på kyrkogården. Bygget görs i tre omgångar. 2020 byggdes den fösta delen. När planket är monterat kommer gräsmattan att återställas.

Säkerhetsåtgärder vid kvarter 4, Backens kyrkogård

Utanför Backens kyrkogård, väster om kvarter 4, finns en bäckravin. Efter den senaste tidens oväder och kraftiga regn har sidorna på ravinen blivit instabila. Geotekniker har besiktat ravinen och rekommenderar att kyrkogården vidtar säkerhetsåtgärder, i väntan på att ravinens sidor säkras. Säkringen är en större åtgärd som kräver mer utredning för att den ska kunna göras på bästa sätt för att slänterna ska hålla över lång tid framöver. Säkerhetsåtgärderna är främst att tunga fordon inte får köra på gången närmast ravinen. Det innebär att vi inte kan snöröja där eller gravsätta kistor i gravarna närmast ravinen. Vi har satt upp avspärrningar på den berörda grusgången. Säkerhetsåtgärderna gäller tills vidare. Utredningen av ravinen pågår, och vi vill att säkringen ska göras så snart som möjligt. Vi vet tyvärr inte ännu när det kommer att bli klart. Det finns ingen risk för ras när man promenerar på kyrkogården eller besöker gravarna till fots. Har du frågor om arbetet kring ravinen, kontakta vår landskapsingenjör Anneli Jakobsson. E-post: anneli.jakobsson@svenskakyrkan.se, eller tel. 090-200 25 08.

Ny smyckningsplats i Röbäcks minneslund

Röbäcks minneslund klar

Nu är arbetet med att bygga om i Röbäcks minneslund klart. Ljus och blommor kan ställas på den nya smyckningsplatsen som består av en veckad plåt av cortenstål. Cortenstålet får med tiden en rostbrun patina som gör att smyckningsplatsen smälter in fint i skogsmiljön. En rund sten fungerar som sittplats, men är även kompletterad med vanliga bänkar under sommarhalvåret fram till och med allhelgona.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider december/januari:
onsdag 8 december:  öppet 10-11:30
23 december-7 januari: öppet 10-12
Julafton och nyårsafton: stängt
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.