Juridisk rådgivning

Behöver du juridisk hjälp i ditt asylärende. Då kan du komma till oss.

Svenska kyrkan och Asylrättscentrum samarbetar kring utbildning och juridisk rådgivning i asylärenden. Till rådgivningen kan du komma på bokade möten.

Här finns tre volontärer som är kunniga i juridiska frågor och diakonerna Johanna All och Elin Broadhall. Alla ärenden behandlas i samverkan med ansvarig jurist på Asylrättscentrum.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Diakonicentralen

Här hjälper vi dig att hjälpa och att få hjälp. Vårt fokus är omsorgen om människan och tron på den egna förmågan till förändring. Vi finns här för stöd och råd.