Juridisk rådgivning

Behöver du juridisk hjälp i ditt migrationsärende. Då kan du komma till oss.

Svenska kyrkan och Asylrättscentrum samarbetar kring utbildning och juridisk rådgivning i migrationsärenden. Till rådgivningen kan du komma på bokade möten.

Här finns volontärer som är kunniga i juridiska frågor. Alla ärenden behandlas i samverkan med ansvarig jurist på Asylrättscentrum.

Boka tid: 

E-post: umeapastorat.juridiskradgivning@svenskakyrkan.se
Telefon: 090-200 26 99, öppen måndagar kl 9-15

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Diakonicentralen

Här hjälper vi dig att hjälpa och att få hjälp. Vårt fokus är omsorgen om människan och tron på den egna förmågan till förändring. Vi finns här för stöd och råd.