Döp och konfirmera dig som vuxen

Det kanske aldrig blev av att du döptes som barn eller konfirmerade dig som tonåring? Men det är aldrig för sent.

Du måste vara döpt för att konfirmeras. Om du inte döptes som barn är du välkommen att bli döpt som vuxen. Dopet är en gåva till dig där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar.

Katekumenat

Vuxenkatekumenatet vänder sig till dig som är nyfiken på kristen tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan troende så kan du vara med. 

Frälsarkransen

En kurs för vuxna som har en konfirmand i sin närhet. Vi träffas sju kvällar och avslutar med ett läger.

Varje år när familj och vänner samlas kring ungdomarna som ska konfirmeras så kommer frågan ”Varför finns det inte någon kurs för oss föräldrar och vuxna? Och ett läger, vi vill också åka på läger” Nu finns den möjligheten! 

Samtalsgrupper

Det finns också regelbundet samtalsgrupper i kyrkorna runt om i Umeå där du kan lära dig mer och fördjupa din tro. Det kan, om du vill, leda fram till att du sedan väljer att döpa och konfirmera dig. Läs mer nedan eller ta kontakt med din närmaste kyrka så kan de berätta mer. 

 

En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.

Katekumenatet- en vuxenväg till tro

Om du fick möjlighet att samtala om tro - vad skulle du fråga om? Om Gud finns - vad kan Gud ha för plats i ditt liv?

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Dopet är öppet för alla, såväl barn som vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

En brygga sträcker sig ut i lugnt vatten

Andlighet & fördjupning

Här finns möjlighet för dig som vill fördjupa dig i Bibeln och finna stillhet i bönen. Det finns också grupper för dig som vill finna kraft till självhjälp i en 12-stegsgrupp eller samtala om livet.

En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.

Katekumenatet- en vuxenväg till tro

Om du fick möjlighet att samtala om tro - vad skulle du fråga om? Om Gud finns - vad kan Gud ha för plats i ditt liv?

Frälsarkransen

Livets pärlor - för dig mitt i livet. Vi ses i under sju vardagkvällar och ett helgläger. Start 20 november i Västerslättskyrkan. Anmälan.