Foto: Ulrika Ljungblahd

Gudstjänst i Backens kyrka

Fira gudstjänst i kyrkan varje vecka. Du kan också bli gudstjänst- och kyrkvärd.

Kyrkvärd

Kyrkvärd är ett gammalt uppdrag som finns förtecknat i källor från 400-talet. Kyrkvärdens uppgift är att värna och vårda kyrkan, dess ekonomi, egendom och inventarier. En kyrkvärd ska vara döpt och medlem i Svenska kyrkan.  

Kyrkvärdar i Backens kyrka

Carina Forsberg, kontaktperson carina.forsberg@umedalen.ac
Birgitta Andersson 
Bo Glas 
Ing-Marie Hermansson 
Ewa Miller 
Bibbi Sundberg 
Schema juni månad 2016
Schema juli -december 2016

 

Gudstjänstvärd

Gudstjänstvärdarna har den viktiga och värdefulla uppgiften att se alla våra besökare och hälsar dem välkomna till kyrkan och gudstjänsten. Som gudstjänstvärd kan du hjälpa till med att till exempel läsa texter, dela ut psalmböcker, tända ljus för avlidna, ta upp kollekt under gudstjänsten.

Schema för gudstjänstvärdar 2016 (excel) 

Kyrkkaffevärd

Vill du istället hjälpa till efter gudstjänsten med kyrkkaffet? Du gör iordning fikat, kokar kaffe, håller ordning och diskar undan efteråt några gånger per termin.

Kyrkkaffevärdsschema hösten 2016