Gudstjänst i Backens kyrka

Söndagar, onsdagar eller varför inte börja fredagen med en facebookandakt?

Söndagar året runt, oftast kl 11, firar vi antingen gudstjänst, mässa eller gudstjänst med små och stora. Ofta med körmedverkan. Kyrkkaffe varannan vecka. Se kalendern för mer info. 

På onsdagkvällar kl 19 firar vi veckomässa under terminstid. Veckomässorna hålls i Paviljongen vid Prästgården. Varannan gång är det Taizémässa, varannan kvällsmässa. Efteråt minns möjlighet till fika och samtal utifrån en bibeltext i Prästgården under rubriken ”Te och tankar”. 

Fredagar under terminstid kl 08.15 sänder någon av våra präster eller diakoner en kort andakt live via vår facebooksida ”Umeå landsförsamling”. Dessa brukar ha mellan 80 och 200 visningar vardera! (5) Umeå Landsförsamling | Facebook 

Du kan också bli gudstjänst- och kyrkvärd, eller värd för kyrkkaffet. Hör av dig till oss!

Gospelgudstjänst 22 maj 2022, Backen gospel firade 20 år.
Festgudstjänst 220605 Backens kyrka
Festgudstjänst 5 juni 2022 i samband med Kulturfesten.
Församlingsherde Malou Wirström, Backens kyrka, 5 juni 2022

Kyrkvärd

Kyrkvärd är ett gammalt uppdrag som finns förtecknat i källor från 400-talet. Kyrkvärdens uppgift är att värna och vårda kyrkan, dess ekonomi, egendom och inventarier. En kyrkvärd ska vara döpt och medlem i Svenska kyrkan.  

Kyrkvärdar i Backens kyrka

Ewa Miller (sammankallande)

Bibbi (Birgit) Sundberg

Åsa Linghult

Elisabeth Larsson-Rönnquist

Bo Glas

Therese Bjursell Lodesjö

 

Gudstjänstvärd

Gudstjänstvärdarna har den viktiga och värdefulla uppgiften att se alla våra besökare och hälsar dem välkomna till kyrkan och gudstjänsten. Som gudstjänstvärd kan du hjälpa till med att till exempel läsa texter, dela ut psalmböcker, tända ljus för avlidna, ta upp kollekt under gudstjänsten.

 

Kyrkkaffevärd

Vill du istället hjälpa till efter gudstjänsten med kyrkkaffet? Du gör iordning fikat, kokar kaffe, håller ordning och diskar undan efteråt några gånger per termin. Kaffebrödet brukar husmor baka under veckan och det finns klart för servering på söndagförmiddag när kyrkkaffevärdarna kommer.