Foto: Peter Lindegren

Gudstjänst i Ersbodakyrkan

Huvudgudstjänst firas söndagar kl 11.00. Nu under coronapandemin firas inga gudstjänster i Ersbodakyrkan. Däremot hålls kyrkan öppen vardagar klockan 10.00-12.00, för enskild bön, ljuständning eller om du bara vill sitta en stund.

Salig röra
Är en gudstjänst som vi gör tillsammans. Vi börjar och avslutar gemensamt. Däremellan blir det samtal, skapande och sång. Efteråt korv med bröd för 20 kr/person.