Gudstjänst i Ersbodakyrkan

Huvudgudstjänst firas söndagar kl 11.00. Nu under coronapandemin firas inga gudstjänster i Ersbodakyrkan. Däremot hålls kyrkan öppen söndagar och vardagar klockan 10.00-12.00, för enskild bön, ljuständning eller om du bara vill sitta en stund.