KRAV-certifierad kyrka

Som första kyrka är nu Svenska kyrkan i Umeå KRAV-certifierad. Det betyder att vi strävar efter att så stor del som möjligt av våra råvaror och livsmedel skall vara KRAV-märkta.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att djuret levt ett bra liv, grödorna odlats miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden har en bra arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genetiskt modifierade organismer (GMO). 

Det här gör vi idag:

  • Våra kök är KRAV-certifierade.
  • Vi använder minst 30% hållbara råvaror (Minst 20% KRAV och totalt minst 30% hållbara råvaror).
  • Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.
  • Vi serverar inte livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO.
  • Vi försöker aktivt minska vår miljöpåverkan genom att servera mycket vegetarisk mat.
  • Vi använder bara miljövänliga rengöringsmedel märkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande.
  • Vi följer svensk lagstiftning om arbetsvillkor och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.
  • Vi har en miljöpolicy och dokumentera löpande vårt miljöarbete.
  • Vi sorterar glas, metall, brännbart, papper och wellpapp.
  • Vi använder el från förnybara energikällor, till exempel vattenkraft eller miljömärkt el.

Nu är vi godkända! 

Svenska kyrkan i Umeå är den första kyrkan i Sverige som KRAV-certifieras.
– Det är jätteroligt att vi nu är godkända! säger Carolina Paulson, samordnare för KRAV och Fairtrade, Svenska kyrkan i Umeå.

Svenska kyrkan i Umeå är den första kyrka som KRAV-certifieras i Sverige. Det innebär bland annat att minst en fjärdedel av inköpta råvaror är ekologiska och miljömärkta.

– Nu ligger ett stort arbete framför oss med att fortsätta att uppfylla kraven, konstaterar Carolina Paulson, samordnare för KRAV och Fairtrade och medlem i miljögruppen Svenska kyrkan i Umeå.

Det är serveringsköket i Umeå stadsförsamling som tredjepartscertifierats och godkänts av KRAV. Köken i Mariakyrkan, Ålidhemskyrkan, Tegs kyrka, Västerslättskyrkan, Ersbodakyrkan och Backens prästgård är kedjecertifierade.

KRAV-certifieringen är ett av delmålen i den miljödiplomering som Svenska kyrkan i Umeå arbetat med under två år. Den 20 juni tog de sex församlingarna, förskolorna, kyrkogårdarna och kansliet emot sina diplom vid en ceremoni för alla anställda. I kyrkans arbete med hållbarhet ingår allt från resor, renoveringar och skötsel av kyrkogårdar till vilket kaffe som serveras efter gudstjänsten och vilka råvaror som används.

(Från pessmeddelande 22 juni 2017)