En vit urna står bredvid gravstenen på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frågor om gravsättning och gravrätt

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravsättning och gravrätt på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Kan jag boka en gravplats i förväg?

Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse av gravrätt sker först när gravsättningen görs. Du kan däremot meddela dina närstående att du vill gravsättas inom ett visst kvarter eller område på en kyrkogård, så kan de framföra det önskemålet när de ska välja gravplats.

Får jag välja var en anhörig ska gravsättas?

Ja, i mån av plats på den aktuella kyrkogården. När det gäller allmänna kyrkogårdar kan gravsättning ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen vid den kyrkogård du önskar för att höra vilka möjligheter som finns. Det är dock den avlidnes önskemål om gravplats och gravskick som först och främst ska tillgodoses. 

Kan man flytta en gravsatt person till en annan plats?

Nej, normalt sett inte. Särskilda skäl krävs. Kyrkogårdschefen, med stöd av kyrkogårdsutskottet, tar beslut i varje enskilt fall.  

Hur hittar jag information om var personer är gravsatta?

På sidan svenskagravar.se kan du söka på de gravsattas namn. När du hittat rätt person får du fram information om graven och en karta. Om du söker på ett vanligt namn och får väldigt många träffar kan du välja "Umeå pastorat" för att begränsa träffarna.

Du kan också ringa kyrkogårdsexpeditionen (090-200 25 20) för att få hjälp att hitta gravar och gravsatta.

Vilka olika gravskick finns?

Umeå pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslund och askgravlund. Läs mer om gravplatser. Man kan också sprida askan från en avliden i naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Västerbottens sida om att sprida aska.

Kostar det något att vara gravrättsinnehavare?

Det kostar ingenting att bli gravrättsinnehavare, men det kan tillkomma kostnader när du är gravrättsinnehavare. Om gravstenen behöver åtgärdas bekostas detta av gravrättsinnehavaren. När gravrätten går ut kan man förlänga den i 15 år mot en avgift. Om man inte vill sköta graven själv kan man köpa skötsel.

Hur länge gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas med 15 år i taget mot en avgift. En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. Det kan finnas äldre gravar med annan upplåtelsetid. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor om en specifik gravplats.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så får du en blankett hemskickad.

När en gravrätt återlämnas tas befintlig gravsten bort av kyrkogårdsförvaltningen, om inte gravrättsinnehavaren valt att ta hand om den själv eller stenen bedöms vara kulturhistoriskt värdefull.

När det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen kan graven upplåtas igen till en ny innehavare. Vid nya gravsättningar tar man hänsyn till var tidigare gravsättningar är gjorda. Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar.

Får en urna med aska förvaras hemma?

Nej. Enligt lag måste en urna gravsättas inom ett år efter kremationen. I väntan på gravsättning förvaras urnan hos kyrkogårdsförvaltningen.

Får jag veta var i minneslunden askan från en anhörig är gravsatt?

Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

Får jag veta var i askgravlunden askan från en anhörig är gravsatt?

Ja. Vid gravsättning i askgravlund får anhöriga närvara. Dödsboet/de anhöriga beställer och betalar för en namnskylt som sätts upp efter gravsättningen. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

Uppdateras min nya adress hos kyrkogårdsförvaltningen när jag anmält flytt till Skatteverket?

Ja. Adressen hämtas automatiskt. 

Vem är ansvarig för begravningsverksamheten i Umeå?

I Umeå och Tavelsjö är det Svenska kyrkan i Umeå (Umeå pastorat) som är huvudman för begravningsverksamheten. Det betyder att Umeå pastorat har ansvar för begravningsverksamheten inom det geografiska området, för alla som bor där oavsett vilken tro eller livsåskådning de har. Huvudmannens arbete finansieras genom begravningsavgiften som är en del av inkomstskatten. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige utom i Stockholm och Tranås, där det är kommunen som är huvudman.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider januari:
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.