En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Livets stora händelser

När någon föds, dör eller firar kärleken. Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider.

I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna barn och vuxna genom dopet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på vid konfirmationen, att manifestera kärleken till den man älskar under en vigsel och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Dopet är öppet för alla, såväl barn som vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Konfirmation 2023/2024

Konfirmation handlar om de stora frågorna – tro, liv och kärlek. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmationen är så mycket mer.

Flera olika tårtdekorationer till bröllop står på ett bord.

Bröllop

Ni har funnit varandra. Att gifta sig är en av livets viktigaste och gladaste händelser och i vigselgudstjänsten får ni bekräfta er kärlek till varandra!

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?