Foto: Deborah Rossouw /Ikon

På plats utomlands

Svenska kyrkan finns på plats där det behövs genom Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.

Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel men våra verkligheter ser olika ut. Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och finns snabbt på plats när det behövs runt om i världen. Svenska kyrkan i Umeå ger 1% av kyrkoavgiften varje år till internationellt arbete. 

Svenska kyrkan i utlandet

För dig som bor utomlands finns Svenska kyrkan i utlandet. En plats att komma till för att fira gudstjänst, fika, prata svenska, vara med i verksamheten eller tända ett ljus för någon du saknar. Personalen kan också hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer utomlands.

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.