Bakom luckorna i altaret förvaras nattvardskärlen
Foto: Lars-Gunnar frisk

Om Kyrkhörnan, Sjöfruskolan

En mötesplats på Tomtebo där vi regelbundet firar gudstjänst och har barnverksamheter.

Ålidhems församling hyr lokaler på Sjöfruskolan, av Umeå kommun. Här i Kyrkhörnan bedriver församlingen barn-, ungdoms- och familjeverksamhet. 

Tillgänglighet

  • Kyrkhörnan ligger i Sjöfruskolan på Tomtebo

  • Dörröppnare finns på skolans entrédörrar

  • Handikappanpassade toaletter och skötbord finns

  • Parkeringar för besökande finns i anslutning till skolan

 

  • Busshållsplats (linje 8 och 75) alldeles i närheten

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. Som att engagera dig som volontär, ge en gåva och bli medlem i Svenska kyrkan.

Ålidhems församling

Ålidhems församling omfattar de östra stadsdelarna, universitetsområdet samt missionshuset i byn Innertavle.