Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gemenskap

Det finns något för alla i kyrkan. En känsla av sammanhang, värme och gemenskap.

Runt om i Umeå finns varje vecka möjlighet för barn, unga och vuxna att träffas och umgås. Det handlar till exempel om öppna förskolor, gudstjänster, hantverksträffar och körer med friskvårdsperspektiv. För den som själv inte kan ta sig till kyrkan finns möjlighet till hembesök och träffar på äldreboenden.

För en del kan det ge mycket att få hjälpa till och känna sig behövd. I alla våra kyrkor och församlingar finns möjlighet att engagera sig ideellt. Att hjälpa till med kyrkfikat, i en barngrupp eller som kyrkvärd är exempel på uppgifter.  

Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.

Barn & familj

Hänga med kompisar, sjunga i kör, busa, pyssla och lära sig mer om bibeln. Det finns mycket kul att göra för barn. Är du hemma med barn finns öppen förskola och många andra träffar där du och ditt barn får umgås och leka med andra.

Några glada ungdomar spelar kort tillsammans.

Ungdom & konfirmation

Vill du hänga med kompisar, spela i band, lära dig mer om Gud, sjunga eller behöver du någon att prata med?

Samtal över en kopp kaffe

Verksamhet för vuxna

Det finns många mötesplatser och något för alla i kyrkan. Pilgrimsvandra, dreja, sjunga, motionera, umgås, meditera, prata om bibeln, äta tacos eller be tillsammans.

Konserter och musik i kyrkan

Nu presenteras hela vårens musikprogram för Svenska kyrkan i Umeå. Det blir cirka 50 konserter med körer, solister, orgel och olika musikensembler. De flesta har gratis inträde. 

Bli volontär

Lys upp någons dag genom att ge av din tid och engagemang. Som ideell engagerar du dig för en särskild uppgift under en bestämd tid. Det kan vara längre eller kortare uppdrag.

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.