En brygga sträcker sig ut i lugnt vatten

Andlighet & fördjupning

Här finns möjlighet för dig som vill fördjupa dig i Bibeln och finna stillhet i bönen. Det finns också grupper för dig som vill finna kraft till självhjälp i en 12-stegsgrupp eller samtala om livet.

Andakter och bönesamlingar

Bibelgrupper och samtal

Kroppskännedom och dans

Se film och samtala

Sinnesro och de tolv stegen