Foto: Magnus Aronson

När någon dör

Mötet med döden är en av människans livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal. 

För många kan ensamheten och tomheten därhemma vara jobbig och att då få lämna hemmet en stund och träffa andra i en liknande situation är ofta en tröst. Svenska kyrkan i Umeå startar regelbundet samtalgrupper vid sorg för dig som förlorat en närstående. Läs mer nedan. 

Det är mycket att tänka på och är ni flera anhöriga kan det vara skönt att planera de närmaste veckorna tillsammans och vad som behöver göras. Du/ni kan själv planera begravningen eller ta hjälp av en begravningsbyrå.  

Se en film på teckenspråk om dödsfall och begravning här 

Efterlevandeguiden

Hemsidan är ett samarbete mellan tre myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Här finns information och checklistor med vad som behöver göras till att börja med, månaderna efter och året efter någon närståendes dör

Kontakta Svenska kyrkan i Umeå för att planera 

  • Själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet)
  • Tid och plats för begravningsgudstjänst och eventuell lokal för minnesstund 
  • Tid för tacksägelse i samband med gudstjänst
  • Gravplats och typ av gravsättning, jordbegravning eller kremering (urngrav eller minneslund)

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid: Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Hur vill du ha det?

Skriv ner hur du vill ha din begravning och ge till någon du litar på. Det underlättar för anhöriga och minskar risken för oenighet.  

Du kan fylla i häftet Mina önskemål direkt i datorn och skriva ut eller skicka dokumentet till den du vill. Du kan även skriva ut häftet och fylla i uppgifterna för hand.

Häftet Mina önskemål (pdf)

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val att göra. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att förlora en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor med andra i samma situation.

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan boka ett enskilda samtal med någon av oss.