Foto: Magnus Aronson

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I alla församlingar finns präster och diakoner som du kan vända dig till för enskilda samtal. 

För många kan ensamheten och tomheten därhemma vara jobbig och att då få lämna hemmet en stund och träffa andra i en liknande situation är ofta en tröst. Svenska kyrkan i Umeå startar regelbundet samtalgrupper vid sorg för dig som förlorat en närstående. Läs mer nedan. 

Det är mycket att tänka på och är ni flera anhöriga kan det vara skönt att planera de närmaste veckorna tillsammans och vad som behöver göras. Du/ni kan själv planera begravningen eller ta hjälp av en begravningsbyrå.  

Se en film på teckenspråk om dödsfall och begravning här 

Kontakta Svenska kyrkan i Umeå för att planera 

  • Själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet)
  • Tid och plats för begravningsgudstjänst och eventuell lokal för minnesstund 
  • Tid för tacksägelse i samband med gudstjänst
  • Gravplats och typ av gravsättning, jordbegravning eller kremering (urngrav eller minneslund)

Hur vill DU ha det?

Skriv ner hur du vill ha din begravning och ge till någon du litar på. Det underlättar för anhöriga och minskar risken för oenighet.  

Du kan fylla i häftet Mina önskemål direkt i datorn och skriva ut eller skicka dokumentet till den du vill. Du kan även skriva ut häftet och fylla i uppgifterna för hand.

Häftet Mina önskemål (pdf)

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå