Foto: Lina Eriksson

Lagar och riktlinjer

Begravningsverksamheten styrs både av lagar och riktlinjer. Allt vårt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne.

Begravningslagen

Begravningslagen reglerar hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätter.

En person som avlider ska bli kremerad eller gravsatt inom en månad från dödsfallet. Begravningsceremonin bör därför ske inom tre veckor efter dödsfallet.

Läs Begravningslagen här

Begravningspastoralen

Begravningspastoralen beskriver hur Svenska kyrkan i Umeå arbetar med begravningsverksamheten och begravningsgudstjänsterna. Ordet pastoral används för att markera att begravningsverksamheten handlar om kyrkans omsorg om hela människan och inte enbart är ett statligt uppdrag.

Läs Begravningspastoralen här (pdf)

Andra checklistor och etiska regler

Instruktion vid gravsättning och gravsättning (pdf). En instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning.

Etiska regler för krematoriet (pdf). Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen för anhöriga.

Begravningsombud

Kontaktuppgifter till begravningsombudet för Svenska kyrkan i Umeå. Begravningsombudets uppgift är att granska hur Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka. Här kremeras ca 1150 kistor per år. Här förvaras också urnor i väntan på gravsättning.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55