Foto: Lina Eriksson

Lagar och riktlinjer

Begravningsverksamheten styrs både av lagar och riktlinjer. Allt vårt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne.

Begravningslagen

Begravningslagen reglerar hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätter.

En person som avlider ska bli kremerad eller gravsatt inom en månad från dödsfallet. Begravningsceremonin bör därför ske inom tre veckor efter dödsfallet.

Läs Begravningslagen här

Begravningspastoralen

Begravningspastoralen beskriver hur Svenska kyrkan i Umeå arbetar med begravningsverksamheten och begravningsgudstjänsterna. Ordet pastoral används för att markera att begravningsverksamheten handlar om kyrkans omsorg om hela människan och inte enbart är ett statligt uppdrag.

Läs Begravningspastoralen här (pdf)

Andra checklistor och etiska regler

Instruktion vid gravsättning och gravsättning (pdf). En instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning.

Etiska regler för krematoriet (pdf). Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen för anhöriga.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider januari:
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.