Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lagar och etiska värderingar

Värdighet, omtanke och etiska värderingar är viktiga vid allt arbete med begravningar och på kyrkogårdarna.

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten ska alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Verksamheten styrs både av lagar och etiska riktlinjer.

Begravningslagen

Begravningslagen reglerar hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier och riktlinjer för gravrätter.

En person som avlider ska bli kremerad eller gravsatt inom en månad från dödsfallet. Begravningsceremonin bör därför ske inom tre veckor efter dödsfallet.

Läs Begravningslagen här

Begravningspastoralen

Begravningspastoralen beskriver hur Svenska kyrkan i Umeå arbetar med begravningsverksamheten och begravningsgudstjänsterna. Ordet pastoral används för att markera att begravningsverksamheten handlar om kyrkans omsorg om hela människan och inte enbart är ett statligt uppdrag.

Läs Begravningspastoralen här (pdf)

Andra checklistor och etiska regler

Instruktion vid gravsättning och gravsättning (pdf). En instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning.

Etiska regler för krematoriet (pdf). Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen för anhöriga.