Foto: Kristina Strand Larsson

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Tavelsjö församlingsråd

I Tavelsjös församlingsråd sitter fem ledamöter och två ersättare, under ledning av ordförande Monika Sandström, för perioden 2022-2025

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2022-2025.

Umeå lands församlingsråd

I Umeå lands församlingsråd sitter sju ledamöter och en ersättare, under ledning av ordförande Lars Sandberg. Kommande datum för sammanträden: 12 okt, 16 nov samt 14 dec 2023.

Umeå Maria församlingsråd

I Umeå Maria församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Charlotte Lundkvist, för perioden 2022-2025.

Umeå stads församlingsråd

I Umeå stads församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Jan-Erik Burén under perioden 2022-2025.

Ålidhems församlingsråd

I Ålidhems församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Anders Kristoffersson, för perioden 2022-2025.