Foto: Magnus Aronson /Ikon

10 skäl att vara medlem

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig!

En bebis i dopklänning vilar i någons famn.

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider...

Några personer tänder ljus i järnskulpturen Folkförsoningens träd i Uppsala domkyrka.

Gudstjänster och en plats för eftertanke

Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare, kan Svenska kyrkan vara en plats att dela funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.

Gemenskap

Det finns något för alla i kyrkan. En känsla av sammanhang, värme och vänskap...

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Solidaritet – för alla

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning...

Stöd och samtal

Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång. Det kan handla om ett enskilt samtal, att ringa jourhavande präst eller delta i olika samtalsgrupper...

Barn, unga och studenter

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barns och ungas växande och trygghet...

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Kultur och musik

I Svenska kyrkan finns ett rikt kulturliv med konserter, musik och många körer där du kan utveckla ditt musikintresse...

Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor...

Kyrkobyggnaderna och kulturarvet

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia och en viktig del i vårt gemensamma kulturarv...

På plats utomlands

Svenska kyrkan finns på plats där det behövs genom Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet...