Meny

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Norra kyrkogården

Umeås största kyrkogård med 5 300 gravplatser ligger på Sandbacka. Här finns en minneslund och en askgravlund samt ett särskilt område för muslimska gravar.

Umeås krematorium ligger på Norra kyrkogården. I samma byggnad ligger två begravningskapell. Heliga korsets kapell rymmer ca 120 personer och Trons kapell rymmer ca 30 personer. Båda kapellen går att använda som religiöst neutrala lokaler.

Hitta Till Norra kyrkogården

Adress
Norra kyrkogården med Trons och Heliga korsets kapell
Sandbackavägen 55
903 46 Umeå
Busshållplats Kapellvägen

E-post Norra kyrkogården
Telefon 090-200 25 55 (telefontid 9-11 och 14-15)

Koordinater
Latitud 63.846369
Longitud 20.287911
Klicka här för att se en karta>

Västra kyrkogården

Den minsta kyrkogården ligger i stadsdelen Väst på stan. Kyrkogården anlades i början av 1800-talet som kyrkogård till lasarettet på andra sidan Storgatan. Den sydöstra delen av kyrkogården är äldst med bevarade gravar från 1830- och 1840-talet.

Här finns 700 gravplatser som berättar en hel del om Umeås historia. Det tillkommer inte några nya gravplatser på Västra kyrkogården, utan gravsättningar sker endast på befintliga gravplatser.

Det nuvarande gravkapellet uppfördes 1885 och används fortfarande vid begravningar. Ett tidigare kapell var beläget där fontänen står idag. Kapellet har 40 sittplatser.

Under våren 2019 fick samtliga gravar på Västra kyrkogården nya gravnummer eftersom kyrkogården då delades in i fyra nya kvarter. Detta gjordes för att det skulle bli enklare att hitta på kyrkogården. Alla gravrättsinnehavare fick information om detta via post och även nya gravbrev med de nya gravnumren på. Det sattes även upp en ny orienteringskarta på kyrkogården.

Läs mer om Västra kyrkogården (pdf)

Hitta till Västra kyrkogården

Adress
Västra kyrkogården & kapell
Kungsgatan 28
903 21 Umeå
Busshållplats Smedsgatan

E-post Västra kyrkogården
Telefon 090-200 25 65 (maj-sept, övrig tid ring Norra kyrkogården)

Koordinater
Latitud 63.828277
Longitud 20.247918
Klicka här för att se en karta>

Backens kyrkogård

Intill Backens kyrka ligger Umeås äldsta kyrkogård med gravar ända från 1500-talet. I dag finns här 4 700 gravplatser, en minneslund och en askgravlund.

Begravningskapellet med 75 sittplatser heter Backens kapell.

Hitta till Backens kyrkogård

Adress
Backens kyrkogård 
Klockarvägen 3 (personalbyggnad)
903 62 Umeå
Busshållplats Klockarvägen

E-post Backens kyrkogård
Telefon 090-200 25 75 (telefontid 9-11 och 14-15)

Koordinater
Latitud 63.830230
Longitud 20.171801
Klicka här för att se en karta>

Röbäcks kyrkogård

Skogskyrkogården på Röbäck kommer troligen att bli Umeås största i framtiden. Nu finns här 900 gravplatser, en minneslund och en askgravlund. Här finns ett katolskt område och ett område för bahai. Det planeras även för ett muslimskt område.

Begravningskapellet heter Röbäcks kapell och har plats för 100 personer.

Under hösten 2018 fick samtliga gravar på Röbäcks kyrkogård nya gravnummer eftersom kyrkogården då delades in i kvarter. Detta gjordes för att det skulle bli enklare att hitta på kyrkogården. Alla gravrättsinnehavare fick information om detta via post och även nya gravbrev med de nya gravnumren på. Det sattes även upp nya orienteringskartor på kyrkogården.

Hitta Till Röbäcks kyrkogård & kapell

Adress
Röbäcks kyrkogård & kapell
Riksvägen 134
904 40 Röbäck

E-post Röbäcks kyrkogård
Telefon
020-200 25 80

Koordinater
Latitud 63.79748
Longitud 20.1996
Klicka här för att se en karta>

Tavelsjö kyrkogård

I Tavelsjö finns totalt 800 gravplatser på de två kyrkogårdarna, Tavelsjö nya kyrkogård och Tavelsjö gamla kyrkogård (vid sjön). På Tavelsjö nya kyrkogård, som har karaktären av en skogskyrkogård, finns en minneslund och ett litet begravningskapell med 25 platser. Kapellet är inte i bruk i dagsläget.

Hitta Till Tavelsjö kyrkogård

Adress
Kyrkogårdsvägen 12
922 62 Tavelsjö

E-post Tavelsjö kyrkogård
Telefon 090-200 25 90


Koordinater
Latitud 64.039674
Longitud 20.050009
Klicka här för att se en karta>

Symboler på gravvårdar

Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att skriva yrken och titlar på gravvårdarna, likaså vem som rest stenen. Många äldre gravvårdar har kristna symboler och bibelcitat. Idag är det vanligt att välja symboler som förknippas med den avlidne.

Ett urval av symboler är:

 • Kolonn – stöttepelare. Brutna kolonner och trädstammar – avbruten livsgärning
 • Facklor – nedåtvända: det utslocknade livet. Uppåtvända: livet efter döden
 • Duva – tro, hopp, helige ande
 • Kors – symbol för kristendomen, tro, uppståndelse, försoning m m
 • Obelisk – ära, redlighet, ståndaktighet
 • Stjärna – femuddig: morgonstjärnan, Kristus. Sexuddig: skapelsens stjärna
 • Timglas – tidens flykt, livets förgänglighet
 • Triangel – den gudomliga treenigheten
 • Urna, amfora – sorg, tårar som samlas upp. Med flammor: livet efter döden

Tillgänglighet Kyrkogårdarna

 • Det finns parkeringar i anslutning till våra kyrkogårdar utom vid Tavelsjös gamla kyrkogård.
 • Många av vägarna och gångarna på kyrkogårdarna är grusade.
 • Toaletter finns i Backens kyrka, Röbäcks kapell och Heliga korsets/Trons kapell samt i servicebyggnaden på Västra kyrkogården under respektive lokals öppettider. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14.30, måndag-fredag 

På grund av smittorisk uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå

Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr