Begravningsavgift

Här kan du läsa mer om vilka tjänster som ingår och inte ingår i begravningsavgiften.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de har. Detta bekostas genom begravningsavgiften – ett årligt belopp som syns på skattsedeln.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

Detta ingår i begravningsavgiften

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige ingår följande utan kostnad för dödsboet eller anhöriga:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område (om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser).
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften förvaltningen av begravningsplatserna. Där ingår till exempel administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar) samt bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Vid en begravning finns det ofta fler utgifter som de anhöriga själva råder över. Det som dödsboet eller anhöriga får bekosta är:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Urna
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats

Hur stor är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften för 2020 är 25 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 625 kr per år, eller knappt 52 kr per månad. Avgiftens storlek beslutas av Kammarkollegiet, och är samma i hela Sverige. Avgiftssatsen för 2019 var 25,3 öre per hundralapp.

Vad ingår för medlemmar i Svenska kyrkan?

Läs mer om vilka tjänster som ingår för medlemmar i Svenska kyrkan(bekostas via medlemsavgiften).