Begravningsavgift

Begravningsavgiften är den del av skatten som går till begravningsverksamheten. 2021 är den 25,3 öre per intjänad hundralapp. Här kan du läsa mer om vad begravningsavgiften går till och vilka tjänster som är kostnadsfria för dödsboet när den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de har. Detta bekostas genom begravningsavgiften – ett årligt belopp som syns på skattsedeln.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och medlemsavgiften till kyrkan är därför separerade på skattsedeln.

Detta ingår i begravningsavgiften

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige ingår följande utan kostnad för dödsboet eller anhöriga:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter, från det att huvudmannen (Svenska kyrkan i Umeå) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Ett undantag är om den avlidne ska gravsättas utanför huvudmannens område, då bekostar dödsboet den transporten (om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser).
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften förvaltningen av begravningsplatserna. Där ingår till exempel administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar) samt bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Vid en begravning finns det ofta fler utgifter som de anhöriga själva råder över. Det som dödsboet eller anhöriga får bekosta är:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration, som blommor eller bårtäcke
 • Urna
 • Transport av kistlagt stoft från hem eller sjukhus till Svenska kyrkans lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten (eller annan fast gravanordning)
 • Skötsel av gravplats

Hur stor är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften för 2021 är 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift på 632,50 kronor per år, eller knappt 53 kronor per månad. Avgiftssatsen för 2020 var 25 öre per hundralapp. Avgiftens storlek beslutas av Kammarkollegiet.

Vad ingår för medlemmar i Svenska kyrkan?

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan, täcker medlemsavgiften också kostnaderna för:

 • Begravningsgudstjänst med präst och musiker. Begravningsgudstjänsten kan då även hållas i en kyrka.
 • Processionsbärning av kistan från ceremoni till gravsättning, med församlingens ideella bärarlag.
 • Lokal för minnestund i nåson av Umeå pastorats lokaler för detta. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider november:
torsdag 25 november - öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.