Foto: Lina Eriksson

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är den del av skatten som går till begravningsverksamheten. 2023 är den 25,8 öre per intjänad hundralapp. Här kan du läsa mer om vad begravningsavgiften går till och vilka tjänster som är kostnadsfria för dödsboet när den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de har. Detta bekostas genom begravningsavgiften – ett årligt belopp som syns på skattsedeln.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och medlemsavgiften till kyrkan är därför separerade på skattsedeln.

Detta ingår i begravningsavgiften

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige ingår följande utan kostnad för dödsboet eller anhöriga:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter, från det att huvudmannen (Svenska kyrkan i Umeå) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Ett undantag är om den avlidne ska gravsättas utanför huvudmannens område, då bekostar dödsboet den transporten (om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser).
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Utöver detta bekostar begravningsavgiften förvaltningen av begravningsplatserna. Där ingår till exempel administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor (inte skötsel av enskilda gravar) samt bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Vid en begravning finns det ofta fler utgifter som de anhöriga själva råder över. Det som dödsboet eller anhöriga får bekosta är:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration, som blommor eller bårtäcke
 • Urna
 • Transport av kistlagt stoft från hem eller sjukhus till Svenska kyrkans lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten (eller annan fast gravanordning)
 • Skötsel av gravplats

Hur stor är begravningsavgiften?

Begravningsavgiften för 2023 är 25,8 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift på 645 kronor per år, eller drygt 54 kronor per månad. Avgiftssatsen för 2022 var 26,1 öre per hundralapp. Avgiftens storlek beslutas av Kammarkollegiet. Läs mer om Kammarkollegiets uppdrag.

Vad ingår för medlemmar i Svenska kyrkan?

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan, täcker medlemsavgiften också kostnaderna för:

 • Begravningsgudstjänst med präst och musiker. Begravningsgudstjänsten kan då även hållas i en kyrka.
 • Processionsbärning av kistan från ceremoni till gravsättning, med församlingens ideella bärarlag.
 • Lokal för minnestund i någon av Umeå pastorats lokaler för detta. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider juni:
21 juni - stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Begravningsombud

Kontaktuppgifter till begravningsombudet för Svenska kyrkan i Umeå. Begravningsombudets uppgift är att granska hur Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.