Frågor om gravstenar

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravstenar på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Måste det finnas en gravanordning (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt att välja detta. Om gravrättsinnehavaren vill sätta upp en gravsten (eller annan gravanordning) finns det dock vissa regler för hur de får se ut på de olika kvarteren på de olika kyrkogårdarna. Läs mer här: Gravanordningsbestämmelser. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats, så att ni kan få sätta upp en gravsten med det utseende ni önskar. Läs mer om att sätta upp en ny sten.

Vem äger gravstenen?

Gravstenen tillhör gravrättsinnehavaren.  

Varför har gravstenen på vår grav lagts ned när den stått säkert i alla år?

Det kan vara flera olika anledningar som ligger bakom att en stående gravsten inte klarar en säkerhetskontroll trots att den klarat tidigare kontroller. En äldre gjutning kan ha släppt efter tjälskott eller så kan stenens dubbar ha rostat och slutligen brustit. Nederbörd och tjäle kan även medföra att markförhållandena närmast stenen ändrats. De senaste tio åren har vi med regelbundenhet utfört säkerhetskontroller på alla kyrkogårdar inom Umeå pastorat efter en tragisk olycka på en kyrkogård i södra Sverige där en ung kyrkogårdsbesökare omkom efter att ha fått en gravsten över sig. I kontrollerna trycktestas stenen, dubben mellan sten och sockel kontrolleras och stenens lutningsgrad mäts. Om stenen inte klarar samtliga kontroller läggs den ned för att inte riskera att skada någon. Läs mer om gravstenssäkerhet.

Vad gör jag om gravstenen blivit smutsig och det börjat växa lavar på den?

Du kan antingen rengöra gravstenen själv eller beställa stentvätt av oss. Om du väljer att rengöra stenen själv rekommenderar vi att du inte använder starka rengöringsmedel med slipmedel eller kemikalier eftersom det kan missfärga eller skada stenen. Rengöringsmedel och grova tvättsvampar kan också nöta på målad dekor och text. Vi använder endast vatten när vi rengör stenar och stenen är ofta tillbaka på sin plats samma dag som tvätten utförts. För att beställa stentvätt ringer eller mejlar du kyrkogårdsexpeditionen. Här finns kontaktuppgifter.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider juni:
21 juni - stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Gravsten med vit ros

Gravstenar

Vad är viktigt att tänka på när man ska välja gravsten? Vilka regler gäller för gravstenar på de olika kyrkogårdarna? Hur gör jag för att sätta upp en ny sten? Varför är vissa gravstenar nedlagda? Här finns svar på dessa frågor.

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Frågor om gravskötsel och betalning

Vilken skötsel kan jag beställa? Måste jag beställa skötsel? När planteras sommarblommor? Vilka betalningsalternativ finns? Här hittar du vanliga frågor och svar om gravskötsel på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.