Frågor om gravstenar

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravstenar på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Måste det finnas en gravanordning (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt att välja detta. Om gravrättsinnehavaren vill sätta upp en gravsten (eller annan gravanordning) finns det dock vissa regler för hur de får se ut på de olika kvarteren på de olika kyrkogårdarna. Läs mer här: Gravanordningsbestämmelser. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats, så att ni kan få sätta upp en gravsten med det utseende ni önskar. Läs mer om att sätta upp en ny sten.

Vem äger gravstenen?

Gravstenen tillhör gravrättsinnehavaren.  

Varför har gravstenen på vår grav lagts ned när den stått säkert i alla år?

Det kan vara flera olika anledningar som ligger bakom att en stående gravsten inte klarar en säkerhetskontroll trots att den klarat tidigare kontroller. En äldre gjutning kan ha släppt efter tjälskott eller så kan stenens dubbar ha rostat och slutligen brustit. Nederbörd och tjäle kan även medföra att markförhållandena närmast stenen ändrats. De senaste tio åren har vi med regelbundenhet utfört säkerhetskontroller på alla kyrkogårdar inom Umeå pastorat efter en tragisk olycka på en kyrkogård i södra Sverige där en ung kyrkogårdsbesökare omkom efter att ha fått en gravsten över sig. I kontrollerna trycktestas stenen, dubben mellan sten och sockel kontrolleras och stenens lutningsgrad mäts. Om stenen inte klarar samtliga kontroller läggs den ned för att inte riskera att skada någon. Läs mer om gravstenssäkerhet.

Vad gör jag om gravstenen blivit smutsig och det börjat växa lavar på den?

Du kan antingen rengöra gravstenen själv eller beställa stentvätt av oss. Om du väljer att rengöra stenen själv rekommenderar vi att du inte använder starka rengöringsmedel med slipmedel eller kemikalier eftersom det kan missfärga eller skada stenen. Rengöringsmedel och grova tvättsvampar kan också nöta på målad dekor och text. Vi använder endast vatten när vi rengör stenar och stenen är ofta tillbaka på sin plats samma dag som tvätten utförts. För att beställa stentvätt ringer eller mejlar du kyrkogårdsexpeditionen. Här finns kontaktuppgifter.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider december/januari:
onsdag 8 december:  öppet 10-11:30
23 december-7 januari: öppet 10-12
Julafton och nyårsafton: stängt
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.