Tyck till

Svenska kyrkan i Umeå vill vara en positiv kraft som bidrar till att göra Umeå till en bättre stad att leva i. En av vår tids största utmaningar är att förändringen sker så snabbt. Beteendemönster förändras, nya kommunikationskanaler skapas och kreativa människor vänder upp och ner på antaganden som tagits för givna.

Allt detta är en möjlighet för dem som har öronen mot marken (inte bara mot skyn!). Därför tar vi gärna del av konstruktiva tankar och förslag på hur vi kan bygga framtidens kyrka. Oavsett om du företräder ett företag eller en organisation, är medlem eller icke-medlem, ser samarbetsmöjligheter eller något i vår verksamhet som kan utvecklas får du gärna höra av dig.