Foto: Lina Eriksson

Heliga korsets kapell

Heliga korsets kapell ligger på Norra kyrkogården, i samma byggnad som krematoriet och Trons kapell. Det går att boka lokalen med altarkorset synligt eller med altarkorset täckt. Här ryms cirka 120 personer.

Kapellet och krematoriet byggdes 1952 efter en arkitekttävling där Gunnar Jacobssons bidrag vann. Byggnaden är uppförd i en modernistisk stil med fasad av spritputs, skifferbeklätt sadeltak och fristående klockstapel. 

Kapellet har plats för cirka 120 besökare och är utrustat med:

  • Orgel och piano
  • Högtalaranläggning med handmikrofon och mygga
  • Möjlighet att hyra bårtäcke vid begravningar, läs mer här >

 

Altarkorset går att täcka över om du vill ha en neutral begravningslokal. När du bokar Heliga Korsets kapell vill vi att du meddelar om du önskar det, så personalen får tid att förbereda.

Byggnaden är uppförd i öst-västlig riktning med en lägre vinkelbyggnad som innehåller expedition, sakristia, urnrum och det år 1992 tillbyggda Trons kapell.

Kapellet har en takhöjd på nästan 12 meter. Det branta taket är invändigt klätt i obehandlad råspont med hängande takarmaturer liknande blomkalkar. Det huvudsakliga dagsljusinsläppet sker genom ett stort trekantigt fönster i söder. Det är placerat så att ljuset faller in över kistans plats framför altaret.

Den sparsamma utsmyckningen är koncentrerad till altarväggen och portarna. Det sex meter höga korset är snidat av skulptören Robert Nilsson. Det är delvis målat och dekorerat med bibelord och kristna symboler. När Heliga Korsets kapell bokas vill vi få information om det ska vara neutral begravningslokal, så personalen får tid att täcka över altarkorset och plocka bort psalmböcker. Portarna på kapellets gavel har på utsidan textade bibelord drivna i kopparplåtar, utfört av konstsmed S. Lindgren från Umeå. 

På innergården mellan de båda kapellen står en staty gjord 1929 av skulptören David Wretling.

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Heliga korsets kapell. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Hitta till Trons & Heliga korsets kapell

Adress
Norra kyrkogården med Trons och Heliga korsets kapell
Sandbackavägen 55
903 46 Umeå
Busshållplats Kapellvägen

Öppettider: vardagar kl 7.00-15.30

E-post  Norra kyrkogården
Telefon 090-200 25 55 (telefontid vardagar 9-11)

Koordinater
Latitud 63.846369
Longitud 20.287911
Klicka här för att se en karta>

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå