Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

DATUM VÅREN 2023

Samtliga datum börjar gudstjänsten klockan 18.00 

Tisdag 31 januari, Umeå stads kyrka

Tisdag 28 februari, Umeå stads kyrka

Tisdag 28 mars, Umeå stads kyrka

Tisdag 25 april, Umeå stads kyrka

Tisdag 30 maj, Umeå stads kyrka

Tisdag 27 juni, Umeå stads kyrka

Tisdag 25 juli, Umeå stads kyrka

...fler datum kommer


Vad är Sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Vi behöver alla sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi längtar efter.

Under gudstjänsten reflekteras över ord ur 12-stegslitteratur och bibelord. Det ges möjlighet att tända ljus, dela tankar, skriva en bön, sjunga och be tillsammans.

Om det står Sinnesromässa är det nattvard med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Även om sinnesrogudstjänsterna följer en ordning är det ingen "färdig" gudstjänst utan något som blir till när vi möts. Inget tillfälle blir den andra helt likt. Vi gör det enkelt, vi gör det tillsammans.

Ta kontakt om du vill dela eller vara frivillig på annat sätt.

Varmt välkomna.

Du kanske också är intresserad av

Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Nya grupper startas regelbundet. Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad.

Anonyma ensamma

Måndagar kl 18–20 i församlingsgården Ö. Esplanaden 9. En trygg grupp för vuxna där vi delar erfarenheter och förhoppningar.

Sinnesro och de tolv stegen

Här hittar du det samlade 12-stegsarbetet i Svenska kyrkan i Umeå. Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden.