Foto: Kristiina Ruuti

Gudstjänst i Grisbackakyrkan

Tre gånger per termin har vi gudstjänst med små och stora. Under höstterminen: 4 oktober, 8 november och 13 december kl 10.00. Övriga söndagar är det vanligtvis högmässa eller gudstjänst kl 10.00.

Barnen är en viktig del i Grisbackakyrkans gudstjänster. Tre gånger per termin har vi gudstjänst med små och stora, med en enklare predikan och där barnkörerna sjunger.

Parallellt med gudstjänsten har vi söndagsskola för barn från cirka tre år. De mindre barnen, som inte är med i söndagsskolan, har tillgång till lekrummet som ligger i nära anslutning till kyrksalen.