Foto: Josefin Casteryd

Ungdomskör och replokal

Husband eller gospel? Sjunga eller spela musik? Vilken är din musik? Vilken kör passar dig?