Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Finskspråkig verksamhet

Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyo – Svenska kyrkans Finskspråkiga församlingsarbete i Umeå

Det finskspråkiga församlingsarbetet är ett gemensamt åtagande inom Svenska kyrkan i Umeå. Ansvaret för verksamheten ligger inom Ålidhems församling, och präst och kantor ingår i arbetslaget i Ålidhem.

De flesta gudstjänsterna hålls också i Ålidhemskyrkan, ungefär var tredje vecka, oftast på söndag kl 15.30. Se kalendern nedan eller appen Kyrkguiden för datum och närmare information.

Det finns också en kuoro/kör för dig som tycker om att sjunga och vill göra det på finska. Den leds av Ingrid Engdahl 

Finska församlingskretsens styrelse:
Ordförande Tarja Backman
tarja.backman@gmail.com, 070-39 26 399

Kevätohjelma 2019 / Vårprogram 2019

Programmet kan komma att ändras, se kalendern nedan för aktuell information.

6/1 klo 16.00 Sunnuntaijumalanpalvelus/Söndagsgudstjänst
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi/präst Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl

3/2 klo 16.00 Ekumeeninen messu/Ekumenisk mässa
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi/präst Susanne Dahl ja Pastori/pastor Ralf Dahl.
Lovisa Jakobsson, laulua/solosång

3/3 klo 16.00 Laulujumalanpalvelus/Sånggudstjänst
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Kuoro esintyy. Vuosikokous jumalanpalveluksen jälkeen.
Kören medverkar med ledning av Ingrid Engdahl. Årsmöte efter gudstjänsten.

7/4 klo 11.00 Kaksikielinen päämessu/Svensk-finsk högmässa
Ålidhemin kirkossa/Ålidhemskyrkan
Kuoro esintyy. Pappi Siv Olsson. Kören medverkar med ledning av Ingrid Engdahl. Präst Siv Olsson.

12/5 klo 16.00 Jumalanpalvelus/Gudstjänst.
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Vårfest/Morsdag. kevätjuhla/Äitienpäivää. Kuoro esintyy. Vietetään kevätjuhla
jumalanpalveluksen jälkeen.
Kören medverkar med ledning av Ingrid Engdahl. Vårfest efter gudstjänsten.

15/6 klo 13.00 Laululauantai Suomi-Seuran Mökillä/Sånglördag på Finska klubbens stuga.
Ingrid Engdahl, Tarja Backman

 

 

Muuta suomenkielistä seurakuntatyötä/
Övrigt finskspråkigt församlingsarbete

Keväällä 2019 teemme seurakuntaretken Valamon luostariin ja Raatten tien museon. Enemän infoa kevällä.
Nu på våren 2019 gör vi en församlingsresa till Valamo kloster och krigsmuseet i Raate. Mer info under våren.

Kuoroharjoitus.
Kuoron harjoittelu alkaa maanantaina 14/1 klo 18.00 -ja sitten jatkuu aina maanantaisin klo 18.00 Ålidhemin kirkolla, paitsi jumalanpalveluksen jälkeisenä maanantaina, jos kuoro on esiintynyt jum.palveluksessa. Uudet kuorolaulajat ovat myös tervetulleita.
Körövning.
Körövningen startar måndag 14/1 kl 18.00 och fortsätter därefter varje måndag kl. 18.00, utom de måndagar då kören medverkat i föregående söndags gudstjänst. Nya körsångare är också välkomna!
Kuoron johtaja/körledare: Ingrid Engdahl, 090-200 27 18 / ingrid.engdahl@svenskakyrkan.se

kirjapiiri/Bokcirkel
Lukupiiri kokoontuu Ålidhemin kirkolla tiistaisin 29/1 , 26/2, 26/3 ja 7/5 kello 18.00-19.45. Luemme Kati Hiekkapellon kirjan Kolibri, josta sitten keskustelemme tapaamisissamme. Lisätietoa Tarja Backmannilta 070-39 26 299 tai Kaarina Honkaselta 070-668 10 15. Tervetuloa mukaan!

Samlas i Ålidhemskyrkan. Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3 och 7/5. Om du är intresserad ta kontakt med Kaarinaa 070-668 10 15 eller Tarja 070-392 63 99. Välkommen! (Obs bokcirkeln är på finska)

 

Kuoron johtaja/körledare

Ingrid Engdahl

Ingrid Engdahl

Svenska kyrkan i Umeå

Musiker - kantor, Finskspråkiga arbetet, Ålidhemskyrkan, Sjukhuskyrkan