Svenska kyrkan i Umeå

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon: +46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Finskspråkig verksamhet

Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyo – Svenska kyrkans Finskspråkiga församlingsarbete i Umeå

Det finskspråkiga församlingsarbetet är ett gemensamt åtagande inom Svenska kyrkan i Umeå. Ansvaret för verksamheten ligger inom Ålidhems församling, och präst och kantor ingår i arbetslaget i Ålidhem.

De flesta gudstjänsterna hålls också i Ålidhemskyrkan, ungefär var tredje vecka, oftast på söndag kl 15.30. Se kalendern nedan eller appen Kyrkguiden för datum och närmare information.

Det finns också en kuoro/kör för dig som tycker om att sjunga och vill göra det på finska. Den leds av Ingrid Engdahl 

Finska församlingskretsens styrelse:
Ordförande Tarja Backman
tarja.backman@gmail.com, 070-39 26 399

Kevätohjelma 2018 / Vårprogram 2018

Kuorotapahtumia Ålidhemmin kirkolla suunnitellaan. Lisää infoa keväällä.
Körkonserter planeras i Ålidhemskyrkan. Mer information kommer under våren.

Programmet kan komma att ändras, se kalendern nedan för aktuell information.

6/1 kl0 16.00 Sunnuntaijumalanpalvelus/Söndagsgudstjänst
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl

4/2 klo 16.00 Päämessu/Högmässa
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl

25/2 klo 16.00 Sunnuntaijumalanpalvelus/Söndagsgudstjänst
Holmsundissa/Holmsund
Huom! Linja-auto Ålidhemmin kirkkolta lähtee klo 15.15
Pappi Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl. Kuoro esiintyy
Obs! Buss avgår från Ålidhemskyrkan kl 15.15
Präst Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl och kören.

18/3 klo 16.00 Sunnuntaijumalanpalvelus/Söndagsgudstjänst
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl. Kuoro esiintyy.
Vuosikokous jumalanpalveluksen jälkeen.
Präst Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl och kören. Årsmöte efter gudstjänsten.

8/4 klo 16.00 Päämessu/Högmässa
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Pappi Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl

27/4 klo 15.00 Veteraanipäivä/Veterandagen
Ålidhemmin kirkolla/Ålidhemskyrkan
Sodan loppumisen muistoksi vietetään Veteraanipäivää. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista rauhan kysykmyksiä.

Till minne av krigets avslut i Finland firar vi veterandagen. Välkommen att diskutera aktuella fredsfrågor mm

29/4 klo 11.00 Kaksikielinen päämessu/Svensk-finsk högmässa
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Papit Kimmo Sulila ja Staffan Nygård, Ingrid Engdahl. Kuoro esiintyy.
Präster Kimmo Sulila och Staffan Nygård, Ingrid Engdahl och kören.

13/5 klo 16.00 Sunnuntaijumalanpalvelus/Söndagsgudstjänst
Ålidhem kirkko/Ålidhemskyrkan
Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl. Kuoro esiintyy.
Vietetään Äitienpäivää jumalanpalveluksen jälkeen.
Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl och kören. Morsdagsfirande efter gudstjänsten.

10/6 klo 13.00 Laululauantai/Sånglördag
Suomi-seuran mökillä/Finska klubbens stuga
Kimmo Sulila, Ingrid Engdahl

Muuta suomenkielistä seurakuntatyötä/
Övrigt finskspråkigt församlingsarbete

Kuoroharjoitus - Körövning

Kuoron harjoittelu alkaa maanantaina 15/1 klo 18.00 - ja jatkuu sitten aina maanantaisin klo 18:00, Ålidhemin kirkolla, paitsi jumalanpalveluksen jälkeisenä maanantaina, jos kuoro on esiintynyt jum. palveluksessa. Uudet kuorolaulajat ovat myös tervetulleita.

Körövning måndagar kl 18.00, start 15/1. Ingen övning de måndagar då kören medverkat i söndagsgudstjänsten dagen innan. Nya körsångare är välkomna!
Kuoron johtaja – körledare:
Ingrid Engdahl Puh/tel 090-200 27 18
Sähköposti/e-post: Ingrid Engdahl 

Keskusteluryhmä ja raamattupiiri / Samtalsgrupp kring livsfrågor

Tervetuloa keskustelemaan Raamatun ja meidän elämää koskevia kysymyksiä. Ålidhemin kirkolla joka toinen tiistai ilta klo 18.00. Alkaen 6/2 2018
Kimmo Sulila Puh: 090-200 27 32

Välkommen att delta i en Bibel- och samtalsgrupp i Ålidhemskyrkan varannan tisdag kl 18.00, start den 6/2 2018.
Kimmo Sulila tel: 090-200 27 32

Pappi/Präst

Kimmo Sulila

Kimmo Sulila

Svenska kyrkan i Umeå

Sjukhuskyrkan, Ålidhemskyrkan, Präst, Finskspråkiga arbetet

Direkt: 090-200 27 32

Växel: 090-200 25 00

Kuoron johtaja/körledare

Ingrid Engdahl

Ingrid Engdahl

Svenska kyrkan i Umeå

Sjukhuskyrkan, Ålidhemskyrkan, Musiker - kantor, Finskspråkiga arbetet

Direkt: 090-200 27 18

Växel: 090-200 25 00